Za knihovnami i pražskými památkami

Jedním z benefitů, který svým členům nabízí profesní organizace, je možnost komunitního setkávání s lidmi, které pojí nejen profesní a odborné zájmy, ale velice často i přátelství. Problémem našeho středočeského regionu je geografické rozložení, kdy střední Čechy tvoří prstenec kolem hlavního města. Přirozeným centrem středočeských knihovníků je Praha. Chceme však poznávat zejména knihovny mimopražské. K tomu slouží jarní Knihovnické putování (studijní cesty do středočeských knihoven) a CK Bibliotour pořádající odborné zájezdy do českých a moravských knihoven. Organizátorkami všech aktivit určených nejen (ale přednostně) členům středočeské organizace SKIP jsou kolegyně z regionálního výboru.

Letošní studijní cestě s CK Bibliotour, která proběhla 23. listopadu 2017, předcházelo hlasování knihovníků o tom, kterou knihovnu chtějí navštívit. Možnosti byly následující – knihovny v Hradci Králové (Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové a Knihovna města Hradce Králové) nebo Městská knihovna Děčín. Většina hlasujících se přiklonila k návštěvě děčínské knihovny, jeli jsme tedy do Děčína. V knihovně se nám věnoval její ředitel Mgr. Ladislav Zoubek, který nás seznámil s historií knihovny, s problematikou výstavby nové knihovny i se stávajícími službami. Návštěva děčínské knihovny byla velmi inspirativní, protože její nabídka pro veřejnost je rozmanitá. Trochu času zbylo i na rychlý oběd či kávu. Na zpáteční cestě jsme navštívili Regionální muzeum Mělník a jeho stálou expozici, vánoční výstavu, gotické sklepy a novodobou kavárnu. Již za tmy jsme dorazili do Městské knihovny Neratovice, kde nás zajímal zejména systém Koha s otevřeným zdrojovým kódem (open source). Na návštěvu této knihovny nám příliš času nezbylo, ale ti, kteří její interiér znali z let minulých, byli příjemně překvapeni. Poděkování patří všem, kteří se nám v obou knihovnách i v muzeu věnovali.

Již třetím rokem nabízí regionální výbor pod názvem Vymazlený konec roku možnost procházek Prahou s průvodkyní či návštěvu vybrané pražské knihovny. V pátek 8. prosince 2017 ty, které se rozhodly přijet do Prahy, zcela jistě neprohloupily. Úžasná průvodkyně paní Dana Kratochvílová (se kterou jsme loni navštívily pražské židovské město) nás zavedla do Muzea Karlova mostu, prošla se s námi po Karlově mostě, zajistila projížďku lodí po Vltavě. Vánoční atmosféru umocnil svařák na lodi, betlémy v muzeu i adventně vyzdobená Praha. Společný oběd v malostranské Konírně ukončil krásný předvánoční den plný nových informací, dojmů a přátelského povídání.

Velký dík patří nejen paní průvodkyni, ale i všem členkám regionálního výboru a organizátorkám akcí. Škoda jen, že zájem o tyto akce není tak velký, jak si představujeme. Domnívám se, že možnost osobního setkání a komunikace s kolegy a kolegyněmi nenahradí sociální sítě, elektronická pošta ani další technické vymoženosti.

Komentáře k článku