V soutěži BIBLIOWEB 2018 zvítězila Městská knihovna Bílovec

SKIP zorganizoval pod záštitou Asociace krajů České republiky již 19. ročník soutěže BIBLIOWEB, tedy soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny.

Jednoznačným vítězem soutěže se stala Městská knihovna Bílovec se ziskem 232,5 bodů. S menším odstupem a se ziskem stejného počtu 218,5 bodů se o 2. a 3. místo podělily Městská knihovna Valašské MeziříčíKrajská knihovna Vysočiny. Cena za nejlepší bezbariérový web byla udělena stejně jako v loňském ročníku soutěže webu Městské knihovny Bílovec.

Slavnostní předání cen se uskutečnilo 9. dubna 2018 na konferenci ISSS 2018 v Hradci Králové. Asociace krajů České republiky věnovala vítězné knihovně v Bílovci částku 10 000 Kč. Stejnou částku získává knihovna i od SKIP.

Postup hodnocení

Ve dnech 12. až 25. března 2018 vyhodnotila odborná porota ve složení Mgr. Andrea Miranda, Ph.D. (předsedkyně poroty), Mgr. Světlana Hrabinová z knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Ing. Pavel Cimbálník z Městské knihovny v Přerově a Ing. Jan Kaňka z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně webové stránky 22 veřejných knihoven, které se přihlásily do letošního ročníku soutěže. Testování přístupnosti stránek pro handicapované uživatele provedl Mgr. Radek Pavlíček ze Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity.

Hodnocení proběhlo dvoukolově. Sítem prvního kola, v němž se testovalo splnění základní úrovně přístupnosti, použitelnosti a vystavení online katalogu, prošlo všech 22 přihlášených knihoven.

Ve druhém kole bylo hodnoceno osm hlavních kritérií:

  • kvalita obsahu stránek (kontrola existence a dostupnosti základních kontaktních informací, nabídky a ceníku služeb, provozní doba, aktuální informace z činnosti knihovny, existence online katalogu);
  • aktuálnost stránek (přítomnost indikátorů stáří, propagace aktuálních akcí, kontrola platnosti odkazů);
  • design stránek (grafické zpracování, navigace, dostupnost nabídek, jednotnost navigačních prvků aj.);
  • možnosti komunikace stránek s uživatelem (dostupnost kontaktních údajů, jazykové verze webu, online služby, kontaktní formuláře, informační e-maily, sociální sítě, podpora RSS apod.);
  • použitelnost webu (podpora responzivního designu, srozumitelné a jednoznačné odkazy, přítomnost klíčových informací přímo na webu, jednotný a srozumitelný vzhled hypertextových odkazů atd.);
  • sympatie poroty (celkový dojem webové prezentace, netradiční nápady webových služeb);
  • kvalita písemné koncepce webu;
  • přístupnost stránek pro handicapované uživatele.

Maximum bodů od jednoho hodnotitele bylo 69. Celkově tedy knihovna mohla získat až 276 bodů. Knihovny, jejichž zástupci byli zároveň členy hodnotící komise nebo odborní konzultanti, nebyly těmito porotci hodnoceny a mohly získat pouze průměrné hodnoty ostatních porotců.

Na cenu za nejlepší bezbariérový web byl nominován ten soutěžní web, který nejlépe vyhověl heuristickému testu pravidel přístupnosti. Ta byla vybrána z českých Pravidel přístupnostidoporučení WCAG 2.0 a zahrnovala stěžejní požadavky na přístupnost: vyhovující strukturování obsahu, dostatečný barevný kontrast a čitelnost, přístupnost z klávesnice či definování smysluplných textových popisků u grafických prvků.

Výsledky

I s ohledem na letošní počet přihlášených knihoven byly vyhlášeny pouze dvě vítězné kategorie – celkový vítěz s nejvyšším počtem bodů a nejlepší bezbariérový web. V první zmiňované kategorii se na prvních třech příčkách umístily Městská knihovna Bílovec, Městská knihovna Valašské Meziřící a Krajská knihovna Vysočiny. S požadavky na přístupnost se nejlépe vypořádali tvůrci webu Městské knihovny Bílovec.

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. (hejtman Královehradeckého kraje), Mgr. Eva Ševčíková (ředitelka Kulturního centra Bílovec, p. o.), Mgr. Martina Kovářová (tvůrce webu) a PhDr. Vít Richter (SKIP) (foto: Antonín Eliáš, Triada)
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. (hejtman Královehradeckého kraje), Mgr. Eva Ševčíková (ředitelka Kulturního centra Bílovec, p. o.), Mgr. Martina Kovářová (tvůrce webu) a PhDr. Vít Richter (SKIP) (foto: Antonín Eliáš, Triada)

I letošní ročník potvrdil, že kvalita webových stránek knihoven rok od roku vzrůstá, čímž se naplňuje jeden z hlavních cílů soutěže BIBLIOWEB.

Poznámka: Text vychází z tiskové zprávy vydané SKIP 9. dubna 2018 u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže.

Komentáře k článku