Souborný katalog ČR – nejlepší kamarád pro čtenáře i knihovníka

Ačkoli u nás Souborný katalog ČR (SK ČR) funguje v elektronické podobě již přes dvě dekády a pro mnohé se stal nepostradatelným pomocníkem při studiu i při práci, stále jsou tací, jak se tu a tam ukazuje, kteří o něm nikdy neslyšeli. Zejména pro ně je určen následující článek, o jehož sepsání rozhodla naše ctěná vedoucí Eva Svobodová. Jelikož vždy vynikala velkou prozíravostí, svěřila tento zodpovědný úkol nám, nejmladším členům kolektivu SK ČR, protože v nás přese všechno má stále bezmeznou důvěru. Výsledek naší usilovné práce, shrnující dosavadní činnost SK ČR a výhody, které jeho užívání přináší, předkládáme níže.

Mladý tým – zleva Kryštof Šádek, Tomáš Pšenčný, Lucie Frelichová a Petr Felčer (foto: Eva Svobodová, Národní knihovna ČR)
Mladý tým – zleva Kryštof Šádek, Tomáš Pšenčný, Lucie Frelichová a Petr Felčer (foto: Eva Svobodová, Národní knihovna ČR)

Proč se kamarádit se Souborným katalogem ČR?

Odpověď je jednoduchá, knihovníkovi ulehčí práci a čtenáři otevře dveře k dalším knihám. Funguje to jednoduše: knihovna zkontaktuje Oddělení souborných katalogů Národní knihovny ČR, my se s ní domluvíme na detailech a hned poté může knihovník vesele posílat záznamy do naší báze, ale zároveň stahovat záznamy ke knihám, ke kterým ještě záznamy vytvořit nestihl.

Prahne-li čtenářovo srdce po knize, jíž zrovna nevlastní jeho oblíbená knihovna, může ji vyhledat na webu SK ČR, kde zjistí, která knihovna ji má zařazenou ve svém fondu. Pomocí tlačítka Lokální záznam si ihned může ověřit, zda je kniha ve vybrané knihovně momentálně dostupná. S touto informací se poté obrátí na svého knihovníka, který pomocí meziknihovní výpůjční služby knihu pro čtenáře získá, a až dorazí, dá mu vědět, že si ji může ve své knihovně vyzvednout.

A v tom je celé kouzlo. Zde můžete namítnout, že to přece až tak jednoduché být nemůže. Ale opak je pravdou. SK ČR opravdu ulehčuje život jak knihovníkům, tak čtenářům.

Jak to celé vzniklo?

Historie sahá padesát let zpět – do 60. let 20. století, kdy byla zavedena vyhláška 110/1965 Sb. o evidenci zahraniční literatury1. Osm tisíc záznamů z této evidence (jednalo se především o materiály ze zahraničních konferencí a seminářů) se stalo základem budoucího SK ČR, jenž se později rozšířil i o českou literaturu.

Do online světa jsme se zapojili v roce 1995 na adrese www.caslin.cz, kde nás najdete dodnes. Po připojení k internetu bylo v rámci zkušebního provozu naimportováno 25 000 záznamů z osmi knihoven. Dnes v našem katalogu najdete cca 233krát více záznamů, tedy téměř sedm milionů (což v praxi přibližně představuje úctyhodných 16 a půl milionu exemplářů) a spolupracuje s námi 473 knihoven.

Co znamenají zkratky ANL a ADR?

Souborný katalog není jen o milionech záznamů, které mohou knihovníci přebírat do svých knihoven, nebo o možnosti meziknihovní výpůjční služby pro čtenáře. Spravujeme i dvě další báze: ANLADR. Co si pod těmito záhadnými zkratkami představit?

Pomocí báze ANL lze jednoduše vyhledávat články z českých novin, časopisů a sborníků. Vyhledávat jde například podle názvu článku, autora, ale i klíčových slov. V této bázi najdete na 1 667 500 záznamů. Po vyhledání článku je k dispozici odkaz k plnému textu u skoro čtvrtiny z nich.

V bázi ADR lze najít další užitečnou věc. Jedná se o Centrální adresář knihoven a informačních institucí v ČR. Najdete v něm informace o knihovnách včetně adresy, telefonu a odkazu na jejich webové stránky. V této bázi lze vyhledávat mezi asi 6 600 knihovnami, které jsou dnes v provozu.

Co ještě umíme?

Každý náš záznam dále obsahuje řadu dalších šikovných funkcí. Například tlačítko Citace, po jehož rozkliknutí získáte možnost stáhnout si plnou citaci daného titulu podle normy ČSN ISO 690 (to ocení především studenti a autoři odborných prací). Pro názornost může čtenář využít tlačítka Zobrazit na mapě a podívat se, kde leží i ta nejmenší a nejzapadlejší knihovna.

Vybíráte-li rádi knihu podle obálky nebo hledáte-li konkrétní vydání s plyšovým medvídkem na přebalu, nemusíte kvůli tomu vážit dlouhou cestu na pobočku své knihovny, v záznamu v SK ČR si můžete prohlédnout i obálky a obsahy hledaných knih. Za tímto účelem SK ČR spolupracuje se serverem Obálkyknih.cz, do kterého rovněž svým dílem přispívá.

Co všechno najdete v záznamu SK ČR (zdroj: Souborný katalog ČR)
Co všechno najdete v záznamu SK ČR (zdroj: Souborný katalog ČR)

Co je u nás nového?

V uplynulém roce se k nám připojilo 24 nových knihoven z celé republiky. Důležité je, že přibyly také nové záznamy, celkem jich bylo 297 000. Rovněž by vás jako čtenáře mohlo zajímat, že cca 70 000 dalších záznamů monografií, seriálů a dalších dokumentů bylo obohaceno o digitální kopii – pokud tedy bude kniha, pro kterou jste přišli, rozpůjčena, můžete se na ní v knihovně podívat v elektronické podobě (nebrání-li tomu autorský zákon).

Jako každým rokem v tuto dobu intenzivně pracujeme na aktualizaci údajů v bázi ADR, nejúplnějším seznamu kontaktů na tuzemské knihovny. Stejně tak nás momentálně velmi zaměstnává aktualizace odběru periodik, díky které čtenáři mají možnost zjistit, jaká konkrétní čísla určitého periodika vybraná knihovna vlastní.

Jak se s námi seznámit?

Dne 28. března se náš kolektiv setkal s veřejností na každoročním jarmarku na hlavním nádvoří Klementina. Zde jsme spolu s ostatními kolegy odpovídali na dotazy o fungování a činnosti SK ČR.

Pro knihovníky, kteří nám již přispívají nebo o přispívání teprve uvažují, by dále mohl být zajímavý náš každoroční seminář, který pořádáme již deset let, a to v Městské knihovně v Praze. Při tomto společném setkání zaznívá mnoho příspěvků od významných osobností českého knihovnického světa a kromě toho mají účastníci příležitost přátelsky si popovídat u skvělého jídla nejen z kuchyně našich zaměstnanců. Pro ty, kteří nejsou knihovníky, ale pouze nadšenými čtenáři, máme facebookový profil a letáčky, které najdete v hale služeb Národní knihovny ČR i ve všech přispívajících knihovnách (pokud si o ně zažádaly).

V SK ČR najdete všechny možné žánry literatury (zdroj: Národní knihovna ČR)
V SK ČR najdete všechny možné žánry literatury (zdroj: Národní knihovna ČR)

  • 1. ČESKO. Vyhláška č. 110/1965 ministerstva školství a kultury a Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky ze dne 18. října 1965 o evidenci zahraniční literatury. In: Sbírka zákonů České republiky. 1965, částka 48, s. 661–662. Dostupné také z: http://ftp.aspi.cz/opispdf/1965/048-1965.pdf

Komentáře k článku