Seminář Člověk Čapek v Knihovně města Hradce Králové

Jednou z akcí, kterou výbor východočeského regionu SKIP svým členům připomněl letošní významný „osmičkový“ rok, byl seminář Člověk Čapek, který se konal 20. února 2018 v Knihovně města Hradce Králové. Akce se zúčastnilo 90 knihovníků nejen z východočeského regionu. Mezi hosty nechyběla delegace Společnosti bratří Čapků z Prahy – semináře se zúčastnila i vnučka Josefa Čapka dr. Kateřina Dostálová. Přijeli i zástupci Klubu bratří Čapků z Trutnova.

Organizátoři semináře se zaměřili na připomenutí rodových kořenů Karla Čapka a jeho sourozenců Heleny a Josefa ve východních Čechách. Jednotlivé přednášky postupně přiblížily jejich dětství, dospívání a mládí a zároveň ukázaly, jak rodný kraj dále ovlivňoval jejich životy a tvorbu.

Teatrolog a čapkolog Hasan Zahirović se zaměřil na rody Čapků ze Žernova a Novotných z Hronova. Při svém pátrání zjistil, že zatím překvapivě nebyl vypracován podrobný rodokmen Čapků. Vzhledem ke známé aktivitě lektora se ovšem s rodokmenem v tištěné podobě jistě v dohledné době budeme moci seznámit.

Příspěvek pedagožky Jindry Juklíčkové byl zaměřen na krajinu dětství v pohádkách Karla Čapka. Autorka se ve svém bádání nezaměřuje jen na pohádky, ale systematicky se zabývá osobností Heleny Čapkové, dosud málo známé sestry slavných bratří. V roce 2009 převzala její kompletní písemnou pozůstalost a v současné době připravuje k vydání její dosud nepublikované memoáry, jež detailně zachycují období nacistické okupace i komunismu, která se jí a její rodiny dotkla velmi citelně.

Třetí z hlavních příspěvků seznámil přítomné se studentským pobytem Karla Čapka v Hradci Králové. Přednesla jej knihovnice a vedoucí referenčního centra Knihovny města Hradce Králové a informačního střediska Europe Direct Petra Lendsmannová. Ta je rovněž autorkou knihy Hradecký stříbrný vítr, která je věnována studentskému spolku Mansarda a vyšla v roce 2008.

Na semináři dále vystoupily Markéta Venclová a Lenka Lembejová, zástupkyně Branky, o.p.s., a turistického regionu Kladské pomezí. Přítomné seznámily s projektem Čapek. Ten představuje sourozence Helenu, Josefa a Karla prostřednictvím míst jejich pobytu v Královéhradeckém kraji. Je zaměřen na laickou veřejnost a klade si za cíl nabídnout cestování s čapkovskou tematikou. Prostřednictvím mapy a webových stránek seznamuje návštěvníky se zajímavými příběhy z jejich života a doporučuje zážitkové pobyty.

Další vystoupení byla věnována představení Muzea bratří Čapků v Malých Svatoňovicích a připomínce 70. výročí založení Společnosti bratří Čapků a 30. výročí založení Klubu bratří Čapků v Trutnově. Závěrečná prezentace představila výběr akcí knihoven, které působí v místech regionu spjatých s Čapkem a jsou součástí projektu Čapek.

Prezentace i celý seminář si kladly za cíl nejen připomenout 80. výročí úmrtí Karla Čapka a nedožité 75. výročí narození kolegy knihovníka, bibliografa a velkého čapkologa Ladislava Vaciny, ale také ukázat různé možnosti a aktivity, kterými je možné Čapkův odkaz připomínat.

Komentáře k článku