Projekt S knížkou do života (Bookstart) zahájen

Dne 1. března 2018 – na samém začátku Března – měsíce čtenářů – byl v pobočce Městské knihovny v Praze v Korunní veřejnosti slavnostně představen nový projekt SKIP nazvaný S knížkou do života (Bookstart). Akce se zúčastnili organizátoři projektu (Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., předseda SKIP, a Mgr. Zlata Houšková, koordinátorka projektu) a zástupci knihoven, médií a partnerů. Novou audioknihu, která je součástí projektu, při uvedení projektu pokřtila Aňa Geislerová.

Roman Giebisch představuje projekt S knížkou do života (Bookstart)
Roman Giebisch představuje projekt S knížkou do života (Bookstart)

Zlata Houšková ukazuje plakát k letošnímu Březnu – měsíci čtenářů
Zlata Houšková ukazuje plakát k letošnímu Březnu – měsíci čtenářů

Součástí programu byla i praktická ukázka práce s dětmi v Městské knihovně v Praze. Knihovnice dětem četly pohádky, společně si s nimi o nich vyprávěly a na malé výtvarné dílně si děti mohly vyrobit drobnost, která jim pak doma připomněla pohádku, s níž se v knihovně seznámily.

Logo projektu S knížkou do života (Bookstart)
Logo projektu S knížkou do života (Bookstart)

SKIP se projektem S knížkou do života (Bookstart) připojil k organizacím v téměř 20 zemích světa, ve kterých se tento projekt na podporu čtenářské gramotnosti úspěšně realizuje již 25 let. Projekt se zaměřuje na vzdělávací, sociální, citový, kulturní a kreativní rozvoj dítěte v rodině od jeho narození po nástup do školy.

Cílem projektu S knížkou do života (Bookstart) je:

  • podpořit rozvoj verbálních schopností dětí, jejich imaginace a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace;

  • dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou;

  • poradit rodičům, jak správně postupovat a nabídnout jim podpůrné služby knihoven, prostor pro sdílení s ostatními rodiči atd.

V roce 2018 se k projektu S knížkou do života (Bookstart) připojilo 120 knihoven v ČR a dárkové sady pro rodiče a děti byly vydány v nákladu 10 000 ks.

Zapojené rodiny s novorozenci získají u příležitosti vítání občánků nebo obdobných slavností v knihovně sadu dárků od knihovny: knížku pro děťátko, audioknihu, drobnou metodickou publikaci pro počáteční čtení rodičů s dětmi, seznamy doporučené literatury pro předškolní děti, členskou legitimaci do knihovny, informace o nabídce služeb knihovny pro rodiny s malými dětmi, pozvánku na akce pro rodiče s dětmi, tašku, eventuálně další drobné dárky.

Další podrobnosti jsou k dispozici ve zvláštním čísle Bulletinu SKIP 1/2017.

Fotografie pocházejí z archivu Městské knihovny v Praze.

Komentáře k článku