Pražskou knihovnicí 2017 se stala Věra Tafatová

Pražská organizace SKIP každým rokem uděluje cenu Pražský knihovník / Pražská knihovnice. Mezi její dosavadní nositele patří takové osobnosti jako Ladislav Kurka, Zlata Houšková či Hana Nová nebo Eva Macková (výčet všech oceněných od roku 2005 najdete na webu SKIP). Ocenění bylo obvykle udělováno na jarní regionální valné hromadě SKIP. V roce 2017 jsme jeho předání přesunuli na vánoční setkání členů pražské organizace SKIP, které se uskutečnilo 7. prosince 2017 v prostorách Jaboku – Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické.

Z došlých nominací výbor pražské organizace jednomyslně vybral Mgr. Věru Tafatovou z Národní knihovny ČR, která je i dlouholetou aktivní členkou SKIP.

Výstižně ji v nominačním textu představil Michal Záviška z Národní lékařské knihovny:

„Věra Tafatová je tváří, tělem i duší přímých služeb návštěvníkům Národní knihovny ČR. A bylinou značně vytrvalou, protože ačkoli v létě 1974 nastoupila do knihovny Státní, je vlastně od té doby věrna svému jedinému chlebodárci.

Po nutných letech tovaryšských se vypracovala k mistrovství (a poté, co pod tlakem konečně dopsala diplomku, i k magisterství) v kličkování informačním aparátem tak složité a dědičně zatížené instituce. Dodnes se jí v tom těžko konkuruje. Je jí vlastní nejen vymírající umění abecedy, ale díky svému klasickému výcviku ovládá perfektně všechny způsoby řazení (a tudíž též vyhledávání) použitých v dnes již historických – leč stále potřebných – katalozích, byť byly transformovány z polokartonu do podoby digitální.

Náturou je to živel, který jsa vhodně nasměrován, dokáže přinášet světu užitek. Golem peče chleba, Věra hledá, dokud nenajde. Především informace o dosud nezpracovaných fondech.

Čtenáře narozené nejen později než ona nutí nabývat a rozvíjet informační gramotnost a ještě z toho mít radost. Ale tam, kde je tazatel vskutku bezradný a jeho problém zapeklitý, vrhá se do akce sama po hlavě (většinou s výkřikem „A sakra!“) a nepustí se, dokud ho nevyřeší. Pro mnohé badatele se stala prototypem osobního knihovníka či knihovního poradce. Předvádí jim své knihovnické kejkle s fortelem dobře rozmáchlého tesaře a pochvala spokojeného uživatele je pro ni stejně sladká jako nezbytný denní dortíček ke kafi.

Zkrátka Věra Tafatová je symbolem těch dobře poskytovaných služeb Národní knihovny, mnozí uživatelé se za ní vrací i po několik desítek let. Nezanedbatelná je i její dlouholetá přítomnost v pražském SKIPu a v neposlední řadě je třeba připomenout, že i její nadšení pro profesi mělo za následek, že rodinný knihovnický klan nevymře.

Prostě Pražská knihovnice 2017.“

Z nominačního textu je více než zřejmé, že V. Tafatová si ocenění skutečně plnou měrou zasluhuje. I za ostatní členy výboru pražské organizace SKIP ji k ocenění ještě jednou gratuluji a přeji jí jenom samé spokojené uživatele!

Pražská knihovnice 2017 Mgr. Věra Tafatová (foto: Linda Jansová, Národní knihovna ČR)
Pražská knihovnice 2017 Mgr. Věra Tafatová (foto: Linda Jansová, Národní knihovna ČR)

Komentáře k článku