Podpora stáží v českých knihovnách – nová výhoda pro kolektivní členy SKIP

České, moravské i slezské knihovny a jejich zaměstnanci využívají pracovní stáže jako vítané obohacení profesního života a užitečnou formu dalšího vzdělávání, která umožňuje porovnat praxi v domovské knihovně s postupy a procesy uplatňovanými jinde. Tyto stáže jsou realizovány díky dobrým vzájemných vztahům mezi knihovnami. Získání a posílení vzájemných osobních kontaktů je zároveň jedním z podstatných benefitů stáží.

Stáž musí být připravena jak na straně přijímající instituce, tak i na straně instituce vysílající. Potvrzují to zkušenosti knihoven a knihovníků, kteří se stáží zúčastnili. Ukazuje se, že optimální délka stáže nepřekročí tři dny. Zájemce o stáž by měl mít ještě před stáží jasno, jaký typ knihovny či jaké činnosti chce v praxi lépe poznat.

Také pro přijímající knihovnu je výhodné, pokud předem dostane určité zadání. To by mělo obsahovat termíny, ve kterých by se stáž měla uskutečnit, stručnou informaci o motivaci zájemce o stáž a oblasti, které stážistu prioritně zajímají. Ukazuje se, že okruh zájmů by neměl být příliš rozsáhlý, aby se ze stáže nestaly dostihy naplněné snahou vidět toho co nejvíce. Může se pak lehce stát, že množství dojmů a poznatků nebude správně zpracováno a pochopeno.

Každá knihovna se zpravidla řídí svými interními postupy a směrnicemi, využije tedy např. dohodu o zabezpečení stáže knihovníků, která upravuje vzájemné vztahy, práva a povinnosti knihovny a stážisty. Bývá také vytvořen plán stáže, který ulehčuje samotnou organizaci stáže a pro vysílající knihovnu slouží jako doklad o rozsahu stáže. Zároveň bývá (např. s využitím předpřipravené šablony) zpracovávána cestovní zpráva o stáži. Ta slouží jako zpětná vazba především pro vysílající knihovnu, ale často si ji vyžádá i knihovna přijímající.

SKIP tuto potřebnou praxi podporuje a snaží se připravit jednoduchý systém formulářů, které by umožnily evidovat jak zájemce o stáž a jejich požadavky, tak také knihovny, které stáže nabízejí.

Už před vytvořením databáze těchto doprovázejících dokumentů a databáze kontaktů na knihovny poptávající i nabízející stáže bude SKIP svých kolektivním členům poskytovat finanční dotaci na pokrytí nákladů na dopravu spojených s cestou. Pro rok 2018 nejsou nastavena omezení vztahující se k velikosti obce, ve které žádající knihovna působí, nicméně obvykle tyto pobídky využívají knihovny menší, které se potýkají s nedostatkem podpory a finančních zdrojů.

Bližší informace o této podpoře, pravidla získání podpory a formulář žádosti o podporu najdete na webu SKIP.

Komentáře k článku