Oslavme společné století i v knihovnách

V roce 2018 si Česká a Slovenská republika připomínají významné výročí – sto let od založení samostatného Československa, ale také padesáté výročí pražského jara 1968 nebo čtvrtstoletí od česko-slovenského rozdělení.

Připomeňme si jak bouřlivé, tak radostné události a inspirujme se osobnostmi, které nás svým myšlením posouvaly kupředu.

Významné události posledních sta let, které formovaly českou a slovenskou identitu, jsou příležitostí k připomenutí význačných výročí široké veřejnosti a k prohloubení naší společné historické a kulturní paměti.

V rámci oslav bude v roce 2018 po celé České republice a na Slovensku probíhat řada kulturních akcí a aktivit, jako jsou koncerty, výstavy nebo tematické workshopy.

Inspiraci lze nalézt u knihovny TGM, která v listopadu 2017 slavnostně otevřela nové depozitáře Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, ve kterých je uložena knihovna prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Do projektu se zapojilo třináct knihovníků a tři archiváři, kteří osobní archiv vzácných knihovních jednotek zpracovávají.

V Opavě, v Památníku Petra Bezruče, se zase v polovině srpna uskuteční vernisáž výstavy Elegie moderny. Knižní kultura let 1958–1968, která připomene poetiku moderní kultury, jež se promítla i do tehdejší knižní kultury.

Marketingovou podporou projektu Společné století zajišťuje agentura CzechTourism. Vizuální, multimediální prezentace a webové stránky www.spolecnestoleti.cz slouží všem zapojeným organizacím. Budeme rádi, pokud se zapojíte i Vy. O tom, jak je možné tak učinit, lze získat více informací na e-mailové adrese vyroci2018@czechtourism.cz.

Logo projektu Společné století (zdroj: CzechTourism)
Logo projektu Společné století (zdroj: CzechTourism)

Historie i nadále pokračuje a my, Češi a Slováci, k sobě máme stále blízko. Pojďme si i my říci „Neměnil bych“, „Nemenila bysom“ a hlavně „Oslavme společné století“!

Komentáře k článku