Opavský Den knihovníků a knihovnice roku 2017 v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Poslední listopadová středa bývá tradičně věnována Dnu knihovníků, tedy společenskému setkání členské základny SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Hostitelské role se vždy ujímá jedna z knihoven z regionu, která setkání organizuje od pohoštění až po kulturní program. Loni se při setkání knihovníků, které připadlo na 29. listopadu, v Opavě spojilo bezručovské výročí s kulturním programem, kdy herecké studio GAFA předvedlo scénické pásmo Petr Bezruč, až na kůži. V reálu jsme si mohli vyzkoušet, jaké je to býti básníkem – herci nám zadali pět slov, na která jsme museli složit báseň. Na závěr pořadu vypukla netradiční chvilka poezie, kdy herci za velkého ohlasu publika přednesli výsledné verše.

Na setkání knihovníků také regionální výbor moravskoslezské a olomoucké organizace SKIP vyhlašuje nejlepšího knihovníka či knihovnici roku. V roce 2017 získala toto ocenění za Moravskoslezský kraj Hana Bajnarová, která pracuje v oboru knihovnictví od roku 1988. Od prosince 2009 je vedoucí v Městské knihovně Studénka. Kromě svých povinností vedoucí knihovny organizuje kulturní a vzdělávací akce nebo zajišťuje výpůjční činnost v pobočce knihovny v budově nového zámku. Od jejího nástupu do funkce se výrazně změnila role knihovny ve Studénce, knihovna se začala výrazně orientovat i na veřejnost, která do knihovny běžně nechodí. Od roku 2010 začala knihovna pořádat výstavy, večery hudby a poezie, besedy a přednášky na různá témata. Knihovna zaznamenala velký zájem o vzdělávací pořady, především o cestopisy, české dějiny, zdravovědu a psychologii. Témata akcí jsou volena podle požadavků uživatelů knihovny a veřejnosti, často jsou organizována jako ucelený vzdělávací cyklus, někdy vhodně spojena s probíhající výstavou. Knihovna často oslovuje ke spolupráci odborníky a osobnosti z města Studénky a okolí, jsou vybírána témata přednášek s vazbou na místo. Knihovna nabízí prostor pro celoživotní vzdělávání a pro setkávání lidí. V posledních letech došlo nejen k nárůstu činností, které knihovna realizuje, ale také se zlepšila kvalita nabízených služeb. Nabídka kulturních a vzdělávacích akcí přilákala velké množství nových uživatelů a změna v práci knihovny se setkala s kladnými ohlasy.

H. Bajnarová byla oceněna cenou Knihovnice Moravskoslezského kraje v roce 2017 za aktivní výchovnou a vzdělávací činnost v místě působení, za obohacení kulturního života ve Studénce a za rozvíjení vzdělávací funkce knihovny, zejména v oblasti celoživotního a občanského vzdělávání. Ocenili jsme její silné manažerské, organizační a komunikační schopnosti a schopnost vedení týmu.

Hana Bajnarová z Městské knihovny Studénka
Hana Bajnarová z Městské knihovny Studénka

Zástupkyni Olomouckého kraje nominovala Knihovna města Olomouce. Stala se jí Ludmila Müllerová, která v olomoucké knihovně pracovala 26 let. V září 2017 odešla do důchodu. V době svého působení v knihovně prošla řadou pracovních pozic v knihovnických službách, od roku 1995 pracovala v regionálních službách střediska Olomouc venkov, které je největší v regionu. Metodicky se starala o 68 knihoven, z toho o 60 neprofesionálních knihoven a osm knihoven profesionálních. Za  dobu jejího působení se všechny knihovny ve středisku staly vzorovými knihovnami v oblasti organizace knihovního fondu pro všechny další knihovny v regionu Olomouc. Skvěle vedla i knihovníky a pomáhala jim radou ve všech činnostech knihovnické práce a snažila se o to, aby se knihovny v jejím středisku staly důležitou součástí kultury v obci. Odměnou jí bylo, že v každoroční soutěži Vesnice roku v Programu obnovy venkova řada jejích knihoven za svou práci získala nejrůznější ocenění.

L. Müllerová je také vášnivou amatérskou fotografkou, její snímky z každodenního života pořízené v přírodě či ve městě vykazují porozumění pro kouzlo okamžiku, umocněné citem pro kompozici a barevnost. Své fotografie dvakrát vystavovala v pobočkách Knihovny města Olomouce.

Ludmila Müllerová z Knihovny města Olomouce
Ludmila Müllerová z Knihovny města Olomouce

Mgr. Zuzana Bornová (předsedkyně regionálního výboru SKIP 10), Ludmila Müllerová, RNDr. Jitka Holásková (ředitelka Vědecké knihovny v Olomouci), Mgr. Jana Foltysová (vedoucí kanceláře primátora statutárního města Opavy)
Mgr. Zuzana Bornová (předsedkyně regionálního výboru SKIP 10), Ludmila Müllerová, RNDr. Jitka Holásková (ředitelka Vědecké knihovny v Olomouci), Mgr. Jana Foltysová (vedoucí kanceláře primátora statutárního města Opavy)

Fotografie pocházejí z archivu Knihovny Petra Bezruče v Opavě.

Komentáře k článku