Literárně-výtvarná soutěž na Dobříši: co letos a co předtím

Staň se umělcem. Přihlas se. Vyhraj balík!

Dobříšká knihovna – stejně jako bezpočet knihoven v republice – pořádá literární a výtvarné soutěže. Kromě menších příležitostných soutěží pořádáme každý rok jednu celostátní literárně-výtvarnou soutěž a před pár lety jsme se rozhodli vytvořit soutěžícím takové podmínky, aby se soutěž stala atraktivní pro víc než „jen“ pár desítek dětí. Podporu tvořivosti považujeme za velmi důležitou pro lidi všech věkových kategorií, vždyť vlastní kreativní činnost může pomoci nejen předejít mnoha různým problémům, ale dokonce vzniklé problémy může pomoci řešit. A tak jsme si položili otázku: jak na to?

Zaprvé: upoutat

V záplavě činností, jimž se v knihovně věnujeme, je organizace soutěží a agenda s nimi spojená vždycky něco navíc, a tak se může stát, že se jí nevěnuje tolik času, kolik potřebuje. Je jasné, že pokud se například odbyde propagace, výrazně to ovlivní počet soutěžících. Nabídku s anotací soutěže a barevným plakátkem rozesíláme knihovnám v celé republice díky konferenci Andersen, výzvu zasíláme do místního i regionálního tisku, vylepujeme desítky plakátků, oslovujeme všechny místní školy od mateřských po gymnázium, soutěž avizujeme na našich webových i facebookových stránkách.

Zadruhé: motivovat

Tím, že si dáme dost práce s přípravou soutěže a hledáním sponzorů, dáváme soutěžícím signál, že jejich práce nás zajímá a vážíme si jí. A ačkoli víme, že jistě netvoří jen kvůli tomu, aby vyhráli, nabízíme jim opravdu pěkné ceny: v každé kategorii rozdáme tři hlavní finanční ceny – dva a jeden tisíc korun. Když k tomu připočteme další drobné finanční, věcné a knižní ceny, rozdáme každoročně kolem patnácti tisíc korun. Pracovat se vyplatí!

Zatřetí: zajímavé téma

Nic proti pejskům, kočičkám a princeznám, ale snažíme se, aby naše zadání bylo inspirativní a neokoukané. Proto vždy soutěž vážeme k nějaké významné osobnosti literárního či výtvarného světa, která má v tom kterém roce například výročí narození. V minulosti jsme si tak připomněli třeba Kamila Lhotáka, Helenu Zmatlíkovou, Jiřího Koláře, Beatrix Potterovou, Josefa Čapka či Josefa Kainara a ukázalo se, jak úžasně dokáže jedno dílo (leckdy již mírně pozapomenuté) podnítit vznik díla nového.

Začtvrté: děti, dospělí, senioři – jedna parta

Dělit soutěž do věkových kategorií znamená zněkolikanásobit náklady na ceny. A je to vůbec nutné? Naše zkušenost jasně ukázala, že v rámci jedné společné kategorie není žádný problém hodnotit soutěžní příspěvky tak, abychom zohlednili věk autora, eventuálně i jeho případný handicap (dozvíme-li se o něm). A aniž bychom to jakkoli ovlivňovali, v každém ročníku se mezi oceněné vždy dostanou jak děti, tak dospělí.

Zapáté: porota

Do poroty by se vedle nás knihovníků hodily třeba učitelky výtvarných oborů místních škol, včetně uměleckých. Ale to samozřejmě kvůli střetu zájmů nejde, takže hodnotíme pouze my a za předsedu poroty se snažíme vybrat pokud možno dobrého a známého výtvarníka/spisovatele. Zatím jsme měli za předsedy například Galinu Miklínovou, Lucii Lomovou, Jiřího Bernarda, Ivu Procházkovou, Miloše Kratochvíla či Petru Braunovou. I to je ve výsledku tak trochu propagace.

2017: Kainar: Od Zlatovlásky po bigbeat!

Loňský ročník soutěže byl ve znamení inspirace básníkem, hudebníkem a výtvarníkem Josefem Kainarem. Celkem jsme přijali ke třem stům prací od zhruba 230 autorů ve věku od čtyř do 77 let. Nečekaně vysoký byl oproti předchozím ročníkům počet prací literárních – dosáhl 85. Výtvarných prací jsme dostali 188.

V kategorii literární získala první cenu patnáctiletá Eliška Holanová z Dobříše za krásnou báseň Sevřený v opratích, ve výtvarné kategorii čtrnáctiletá Barbora Krejsová ze Staré Huti za kresbu s názvem Oběť. Ceny, které věnovaly firmy Energon Dobříš a CAG Kytín, předali vítězům předsedkyně poroty spisovatelka a výtvarnice Dagmar Urbánková, zástupce společnosti CAG pan Tomšíček a ředitelka knihovny Kateřina Pechová na slavnostní akci v knihovně, která nesla název Den pro Josefa Kainara.

Oceněných v kainarovské soutěži nebylo málo
Oceněných v kainarovské soutěži nebylo málo
Oceněných v kainarovské soutěži nebylo málo

2018: Otto, no toto!

Letošní ročník soutěže připomíná trochu jiného velikána – je tomu právě 130 let, co český knihovník a nakladatel Jan Otto vydal první svazek své moderní encyklopedie. Ottův slovník naučný o osmadvaceti svazcích (plus dvanácti doplňcích, vydaných ve třicátých letech 20. století) a více než 150 000 heslech je dodnes nepřekonaný vydavatelský počin co do rozsahu i kvality. Jsme si jisti, že sympatický tlouštík Oťas může inspirovat mnoha různými způsoby: ať už se vám zalíbí nějaké konkrétní heslo, některá z ilustrací, grafika, celkový vzhled slovníku či sama osobnost Jana Otta, vaše nové a zcela svébytné umělecké dílo jistě Oťasova stvořitele tam nahoře potěší. Soutěžit můžete v kategorii literární či výtvarné, a to bez rozdílu věku, zúčastnit se mohou děti i dospělí. Hlavní ceny jsou jako obvykle tři (dva a jeden tisíc korun v obou kategoriích) a letos za ně děkujeme firmě Bobcat Doosan. Uzávěrka prací je 4. května 2018, přihlášky a podmínky soutěže najdete na webu dobříšské knihovny. Tak neváhejte, staňte se umělcem a vyhrajte balík!

Fotografie pocházejí z archivu Městské knihovny Dobříš.

Komentáře k článku