Klub vysokoškolských knihovníků SKIP žije!

Možná jste si ani nevšimli, ale pod hlavičkou SKIP již řadu let prosperuje Klub vysokoškolských knihovníků. Formálně organizované počátky činnosti klubu spadají do roku 2000, kdy byla silně pociťována potřeba platformy pro neformální odbornou komunikaci, výměnu zkušeností mezi knihovníky vysokoškolských knihoven na různých pozicích. Vysokoškolské knihovny jsou nezanedbatelnou součástí systému knihoven v ČR. Své služby zaměřují především na studenty, akademické pracovníky, zaměstnance konkrétní vysoké školy, ale i na své absolventy a širokou veřejnost. I když je celkový počet vysokoškolských knihoven oproti počtu veřejných knihoven nepatrný, mají samozřejmě svou knihovnickou komunitu, svá témata a problémy k řešení.

Klub vysokoškolských knihovníků pořádá většinou dva semináře za rok, a to na aktuální téma, o kterém je třeba vést otevřenou diskusi a vyměnit si zkušenosti. Obsahově se první semináře zaměřily např. na hodnocení publikační činnosti, organizační problémy typu centralizace knihoven, marketingové aktivity a nástroje, informační vzdělávání, personalistiku nebo elektronické informační zdroje, konkrétně jejich získávání, financování a zpracování do katalogů. V poslední době byla věnována pozornost např. e-knihám, benchmarkingu, novému občanskému zákoníku a knihovnám, pravidlům RDA či online marketingu. Na pořádání seminářů se daří získávat i finanční podporu z Ministerstva kultury ČR. Na letošní rok má klub v plánu aktivity potřebné pro úspěšnou implementaci nařízení GDPR a další přátelská setkání umožňující výměnu zkušeností a utříbení názorů na situace, se kterými se vysokoškolští knihovníci setkávají.

V současné době má klub 79 individuálních členů, přičemž seminářů a přátelských setkání se účastní přibližně třetina členů. Rádi mezi sebou samozřejmě přivítáme nové členy.

Podrobnosti o klubu (aktivity, přihlašovací formulář atd.) jsou k dispozici na webu klubu.

Komentáře k článku