K významnému životnímu jubileu PhDr. Ladislava Kurky

Dne 5. března 2018 oslavil významné životní jubileum – 85. narozeniny – náš milý kolega PhDr. Ladislav Kurka.

PhDr. Ladislav Kurka při oslavě 85. narozenin (foto: Roman Giebisch, Národní knihovna ČR)
PhDr. Ladislav Kurka při oslavě 85. narozenin (foto: Roman Giebisch, Národní knihovna ČR)

Známe ho jako renesančního a činorodého člověka. V našem oboru proslul svým přínosem k výstavbě a rekonstrukcím knihoven – díky němu se Městská knihovna v Praze stala moderní knihovnickou institucí a řada českých knihoven prošla úspěšnou výstavbou či rekonstrukcí. V letech 2001–2009 se podílel na pořádání celostátního semináře Knihovna a architektura. Své bohaté zkušenosti předával adeptům oboru knihovnictví – o architektuře a vybavení knihoven přednášel na Vyšší odborné škole informačních služeb v Praze a v Kabinetu knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Za řadu let prošlo jeho působením mnoho dnes aktivních pracovníků knihoven a uznávají ho jako učitele, který pro obor zapaloval.

Pro SKIP dlouhá léta vydával bulletin a další odborné publikace, působil jako redaktor časopisu Čtenář a je autorem mnoha článků a také monografie Architektura knihoven.

Za svou činnost byl PhDr. Ladislav Kurka oceněn řadou vyznamenání – Cenou českých knihovníků (2001), medailí Z. V. Tobolky (2005) a cenou Pražský knihovník (2006).

Jeho činnost se však neomezila jen na knihovnictví. L. Kurka je znám jako skaut a ve skautské organizaci pomáhal v dobách obnovy činnosti (1968 i 1989), je uznávaným sběratelem pohlednic hradů a zámků, proslul jako vytrvalostní běžec (mnohokrát se zúčastnil Velké kunratické) a stále se těší ze své skalky a účastní se činnosti Klubu skalničkářů.

Vivat, crescat, floreat!

Komentáře k článku