IFLA Global Vision – první výsledky a návazné aktivity

Již přibližně rok se pod hlavičkou Mezinárodní federace knihovnických sdružení a asociací (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) uskutečňuje řada aktivit vztahujících se k hledání společné vize knihoven. Zapojily se do nich téměř všechny státy světa, workshopy přilákaly přes 9 000 účastníků, online dotazník vyplnilo téměř 22 000 respondentů.

Dne 19. března 2018 byly na barcelonském setkání s předsedkyní IFLA pod názvem Global Vision Report Summary zpřístupněny první výsledky hledání společné vize knihoven. Je z nich zřejmé, že knihovníci se shodnou na cílech a hodnotách. Hlavní zjištění lze shrnout do následujících bodů (jedná se o pracovní překlad jednotlivých bodů – s ohledem na srozumitelnost vychází překlad jak z bodů samotných, tak z vysvětlivek, které jsou k nim doplněny):

 1. Zaměřujeme se na rovný a svobodný přístup k informacím a poznání.
 2. Stále se výrazně angažujeme v oblasti podpory gramotnosti, učení a čtenářství.
 3. Soustřeďujeme se na poskytování služeb svým cílovým skupinám.
 4. Digitální inovace přijímáme za své.
 5. Máme vůdčí osobnosti, které jsou si vědomy potřeby důrazně prosazovat zájmy knihoven.
 6. Za jeden ze svých největších problémů pokládáme financování.
 7. Je nám zřejmé, že musíme vzájemně spolupracovat a rozvíjet partnerství.
 8. Chceme snížit byrokratickou zátěž, být pružní a otevření změnám.
 9. Jsme ochránci paměti světa.
 10. Mladí knihovníci jsou hluboce oddáni své profesi a chtějí se zapojit do změn.

Na výše uvedené body přímo navazuje deset oblastí aktivit, na které bychom se měli zaměřovat. Musíme:

 1. podporovat intelektuální svobodu,
 2. přizpůsobovat své tradiční role digitální době,
 3. lépe rozumět potřebám svých cílových skupin a nabízet služby, které budou pro lidi užitečné,
 4. držet krok s neustálými změnami v oblasti technologií,
 5. prosazovat zájmy knihoven na všech úrovních,
 6. zajistit, aby si zřizovatelé byli vědomi významu knihoven,
 7. rozvíjet duch spolupráce,
 8. zpochybňovat správnost zastaralých způsobů uvažování a jednání,
 9. co nejvíce zlepšit přístup ke světovému dokumentovému dědictví,
 10. mladým knihovníkům dávat možnost se učit a rozvíjet a podporovat je.

Hledání vize společné všem knihovnám dává poprvé v historii knihovníkům z celého světa možnost se podílet na vytváření společné budoucnosti, jak ostatně zdůrazňuje i generální sekretář IFLA Gerald Leitner:

Na jaře a v létě letošního roku se budou konat další workshopy, v srpnu by měly být k dispozici podrobné výsledky analýzy dosud získaných dat a zároveň by měly být shromažďovány konkrétní návrhy na realizaci. Na období od srpna 2018 do března 2019 je plánována analýza a zpracování návrhu konkrétních akcí. Z tohoto návrhu by pak měla vycházet strategie IFLA na léta 2019–2024, která by měla být představena v srpnu 2019.

Komentáře k článku