Hravě do historie písemnictví a knihoven – metodický seminář Kláry Smolíkové ve Svitavách

V rámci Března – měsíce čtenářů k nám do knihovny ve Svitavách opět zavítala oblíbená dětská spisovatelka a lektorka Klára Smolíková. Připravila seminář zaměřený na práci s dětmi, jehož se zúčastnilo 31 knihovnic.

Přivítání Kláry Smolíkové ve svitavské knihovně
Přivítání Kláry Smolíkové ve svitavské knihovně

Seminář Kláry Smolíkové zaujal především knihovnice, které zaplnily sál
Seminář Kláry Smolíkové zaujal především knihovnice, které zaplnily sál

K. Smolíková seminář rozdělila na tři části, které se vzájemně doplňovaly. Zaměřila se na historii knihovnictví, komiksovou gramotnost a čtenářství. Autorka představila své knihy a názorně ukázala, jak s nimi pracovat. Například v knize Řemesla jsou popsána různá povolání. Lektor může s knihou pracovat pomocí názorné ukázky předmětů, které byly dříve používány, a nechat děti hádat, o jaký předmět se jedná (například železná podkova). Lektor si může vytvořit kartičky tak, aby děti musely správně přiřadit činnost k názvu profese.

Klára Smolíková ukazuje, jak zábavně dětem představit funkci knihoven
Klára Smolíková ukazuje, jak zábavně dětem představit funkci knihoven

Další variantou je komiks, ve kterém jednoduše můžeme využít prázdné bubliny. Komiks je pro lektora velký pomocník, díky němu lze složitou věc vyjádřit i navzdory nízké slovní zásobě. Výhodou je také poutavá možnost divadelního ztvárnění. Způsob práce s komiksem lektorka předvedla na knize Králík málem králem. Možností je několik: příběh nechat zahrát dětmi, komiks dotvořit – naskenovat klíčové momenty s prázdnými bublinami a nechat děti příběh dokončit, jednotlivé části komiksu okopírovat, rozstříhat a nechat děti části správně seřadit. Důležité je, aby děti obrázky četly kriticky a došly samy k vlastnímu postoji.

Klára Smolíková dává knihovnicím tipy, jak pracovat s dětskou knihou
Klára Smolíková dává knihovnicím tipy, jak pracovat s dětskou knihou

Posledním zajímavým bodem bylo téma čtenářství. K. Smolíková představila svou knihu Zakousněte se do knihy (pracovní listy k rozvoji čtenářství), která je zaměřena na práci s dětmi a rozvoj čtenářství. Zastavila se také nad čtenářskými průzkumy. Rozpoutala se debata s účastníky semináře o tom, proč klesl počet čtenářů – chlapců.

Klára Smolíková představila i svou nejnovější knihu Spolkla mě knihovna
Klára Smolíková představila i svou nejnovější knihu Spolkla mě knihovna

Účastníci semináře obdrželi připravené pracovní listy, které můžou využít na lekce s dětmi. Seminář byl přínosný především pro knihovníky pracujícími s dětmi, asistenty a učitele. K. Smolíkovou do knihovny doprovázel Jiří Walker Procházka, známý český spisovatel science fiction a fantasy, který zároveň seminář oživil svými vtipnými doplňujícími poznámkami.

Svými zábavnými vsuvkami přispěl také Jiří Walker Procházka
Svými zábavnými vsuvkami přispěl také Jiří Walker Procházka

Autorkou fotografií je Kristýna Tumová z Městské knihovny ve Svitavách.

Komentáře k článku