Čtenářský klub v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově

Čtenářský klub Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově je určen čtenářům ve věku od jedenácti do patnácti let. Pravidelná setkání se konají v tzv. T-Klubu, což je prostor pro mládež ve třetím patře knihovny. Během nich se návštěvníci mohou těšit na akce věnované jejich oblíbeným knihám, autorům či žánrům. Jsou pro ně připravovány tematické workshopy, v nichž si vyzkouší orientaci v knihovně a dozví se také, jak knihovna pracuje. Podnětem pro vznik klubu byl zájem mladých návštěvníků a jejich dotazy týkající se fungování knihovny.

Dosud se uskutečnil workshop Nezabloudíš!, který byl zaměřen na výše zmíněnou orientaci v knihovně. Účastníci si vyzkoušeli práci s katalogem, vyhledávání knih a dozvěděli se, co je to záznam o odpovědnosti (autoritní záznam) a jaké informace v něm mohou najít.

Workshop Nezabloudíš!
Workshop Nezabloudíš!

Z akcí věnovaných oblíbeným knihám a žánrům si mohli užít besedu o Star Wars. Povídali si o svých oblíbených postavách a dílech této space opery. Poslechli si výklad o kánonu a legendách ze světa Star Wars, zkoušeli najít ukryté postavy a v závěru si i zahráli hru Kdo je kdo.

Beseda o Star Wars
Beseda o Star Wars
Beseda o Star Wars
Beseda o Star Wars
Beseda o Star Wars
Beseda o Star Wars

Do budoucna s návštěvníky připravujeme natáčení tematických videí o knihách a literatuře obecně. Vyzkouší si, jak vznikají populární videa BookTube a knižní trailery. Blíže se tak seznámí s moderními technologiemi a jejich praktickým využitím.

Současně se členové čtenářského klubu stávají součástí knihovny. Kromě účasti na pravidelných akcích v T-Klubu a dětském oddělení se totiž mohou podílet i na jejich realizaci. Zároveň mají možnost stát se i spolupořadateli významných celorepublikových akcí (např. akcí Noc s Andersenem, Celé Česko čte dětem či Den pro dětskou knihu).

Fotografie pocházejí z archivu Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově.

Komentáře k článku