Zemřel PhDr. Ivo Hoch

Autor: 

Číslo: 

Rubrika: 

Klíčová slova: 

Dne 16. listopadu 2017 zemřel náš kolega PhDr. Ivo Hoch.

I. Hoch se narodil 14. srpna 1950. Po absolvování Střední knihovnické školy v roce 1969 nastoupil jako knihovník do svého prvního zaměstnání ve Státní knihovně ČSR. V období let 1971–1990 pracoval jako vedoucí referent VTEI v oborovém informačním středisku n. p. Teplotechna.

V roce 1990 získal na základě konkurzního řízení místo vedoucího Ústřední zemědělské a lesnické knihovny v tehdejším Ústavu vědeckotechnických informací pro zemědělství (dnes Knihovna Antonína Švehly, součást Ústavu zemědělské ekonomiky a informací). Od začátku svého působení v této funkci usiloval o zlepšení podmínek a zkvalitnění poskytovaných knihovnicko-informačních služeb. Pod jeho vedením prošla knihovna v letech 1991–1992 celkovou rekonstrukcí. V roce 1991 se knihovna zapojila do mezinárodní sítě zemědělských knihoven AGLINET, což usnadnilo získávání kopií primárních dokumentů ze zahraničí. V roce 1994 I. Hoch pro Ústřední zemědělskou a lesnickou knihovnu získal statut depozitní knihovny dokumentů Organizace pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization, FAO) pro Českou republiku. Zasloužil se také o automatizaci knihovny. Za jeho vedení byla dokončena výstavba depozitáře v obci Kojetice, který byl slavnostně otevřen v roce 2001.

Od roku 2001 do roku 2013 I. Hoch pracoval v Knihovnickém institutu Národní knihovny ČR.

Redakční poznámka: V současné době je ve Slovníku českých knihovníků připravováno heslo věnované právě PhDr. Ivu Hochovi.

Komentáře k článku