Ze zasedání výkonného výboru SKIP a jeho předsednictva za období listopad až prosinec 2017

V listopadu a prosinci 2017 se uskutečnila dvě zasedání – v listopadu proběhlo v Knihovně Jiřího Mahena v Brně zasedání výkonného výboru (VV) a v prosinci v Národní knihovně ČR zasedání jeho předsednictva. Níže najdete nejdůležitější body z obou jednání.

8.–9. 11. 2017

 • Kol. Kvasničková připravila přehled čerpání rozpočtu VV SKIP za rok 2017.
 • Přípravy oslav 100. výročí republiky a prvního knihovnického zákona Knihovna věc veřejná pokračují, intenzita prací stoupá. Domlouvá se spolupráce se SDRUK a krajskými knihovnami. První předpokládaný kulatý stůl se uskuteční v únoru 2018.
 • Na minulém výjezdním zasedání VV SKIP byli stanoveni garanti pro jednotlivé akce SKIP. Tyto pracovní skupiny je nutno aktivizovat.
 • Projekt S knížkou do života (Bookstart) bude spuštěn v březnu 2018 jako součást Března – měsíce čtenářů. K tématu vyšlo zvláštní číslo Bulletinu SKIP, aktuálně se připravuje knížka pro děti a metodika pro rodiče.
 • V roce 2018 budou knihovny v rámci akce Březen – měsíc čtenářů a v souvislosti s projektem S knížkou do života (Bookstart) vybírat své nejlepší čtenáře roku mezi nejmladšími čtenáři.
 • VV SKIP vyzývá institucionální členy SKIP k umístění loga SKIP na jejich webové stránky.
 • Započala příprava valné hromady SKIP 2019. Proběhne ve dnech 13. až 14. 6. 2019 v Praze v Obecním domě (ve Sladkovského sálu).

6. 12. 2017

 • Hostem jednání byl ředitel Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje Mgr. Daniel Bechný. Byla domluvena spolupráce mezi SKIP a SDRUK v oblasti PR.
 • Pokračují práce na projektu S knížkou do života (Bookstart). V termínu se přihlásilo 120 knihoven.
 • V souvislosti s oslavami 100. výročí republiky a prvního knihovnického zákona pokračují práce na přípravě projektu kulatých stolů. Všechny krajské knihovny potvrdily zájem zapojit se do projektu. Na akci se bude podávat žádost o dotaci do programu Knihovna 21. století.
 • Pozornost byla věnována i žádostem o granty na další aktivity SKIP (IFLA, Bulletin SKIP a cyklus vzdělávacích akcí).

Komentáře k článku