Vzpomínka na PhDr. Marii Nádvorníkovou, CSc.

Jsou lidé, kteří projdou vaším životem, a zapomenete na ně. Jsou ale lidé, kteří se vám navždy vryjí do paměti svou moudrostí, vzdělaností, pracovitostí, ale i skromností, vstřícností a neuvěřitelnou lidskostí. A přesně takovou osobností byla PhDr. Marie Nádvorníková, CSc., která nás 23. října 2017 navždy opustila.

Mnozí z nás si dr. Nádvorníkovou pamatují jako dlouholetou ředitelku Vědecké knihovny v Olomouci. Na tomto místě působila více než dvacet let až do roku 2003, kdy odešla do důchodu. V témže roce obdržela za svou práci prestižní medaili Z. V. Tobolky.

Dr. Nádvorníková byla především vynikající bibliografkou. Nejrozsáhlejším soupisem, který sestavila ve spolupráci se Státní vědeckou knihovnou v Brně, se stala jedenáctisvazková retrospektivní bibliografie Moravika 19. století ve fondech SVK Olomouc a SVK Brno. Publikovala také články o regionální bibliografii a působila v subkomisi pro otázky národní a regionální bibliografie SK ČSR. Po zvolení do vedoucí funkce se pak mimo jiné zabývala širší kooperací vědeckých knihoven a automatizací knihovnických procesů. Přispívala do řady odborných časopisů a externě vyučovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. I po odchodu do důchodu se účastnila zasedání bibliografické sekce SDRUK a podílela se na zpracovávání databáze olomouckých prvotisků.

Paní dr. Nádvorníková nám zanechala erudovaný odkaz, ke kterému dodnes vzhlížíme s obdivem a úctou. Ale nejen za to jí patří naše velké poděkování. Prokázala nám nesmírnou čest, že jsme ji mohli poznat, že její dveře byly vždy otevřené, že byla naším trpělivým rádcem a laskavou oporou.

Redakční poznámka: Vzpomínka je zpracována za kolektiv zaměstnanců Vědecké knihovny v Olomouci.

Komentáře k článku