První ročník ocenění Nejlepší neprofesionální knihovník Olomouckého kraje

Jednou z oblíbených akcí pro knihovníky, kterou pořádáme každoročně ve Vědecké knihovně v Olomouci (VKOL), je bezpochyby Setkání knihovníků Olomouckého kraje. To zatím poslední se konalo 20. září 2017 a bylo spojeno s prvním ročníkem ocenění Nejlepší neprofesionální knihovník.

Kritéria pro ocenění byla stanovena na základě rozsáhlé diskuze s pověřenými knihovnami, kterých v našem kraji funguje celkem sedm. Ty mají nelehkou úlohu, neboť pro náš kraj je specifické, že 85 % všech obsluhovaných knihoven tvoří právě knihovny neprofesionální v malých obcích. Podstatné také je, že až na jeden region (spadající pod Městkou knihovnu v Prostějově) u nás doposud funguje tzv. střediskový systém. Cílem bylo zvolenými kritérii stimulovat knihovníky ke zlepšení stěžejních oblastí činnosti knihoven, jako jsou komunitní funkce, ale také knihovnické služby v rozsahu standardu VKIS obecně známého jako Standard pro dobrou knihovnu.

Nominací se sešlo celkem sedm, z toho dvě knihovny se nacházely v regionu Prostějov, dvě v regionu Šumperk a po jedné pak v regionech Hranice, Lipník nad Bečvou a Olomouc. Nominováni konkrétně byli tito knihovníci:

  • Marcela Jánětová z Obecní knihovny Sudkov,
  • Ivana Fučíková z Obecní knihovny v Moravičanech,
  • Lea Zedková z Knihovny ve Veselíčku,
  • Anna Honelová z Obecní knihovny Újezd,
  • Veronika Vališová z Obecní knihovny Černotín,
  • Tomáš Pavelka ze Zámecké knihovny v Mořicích,
  • Jana Francírková z Obecní knihovny v Tištíně.

Vedení obcí nominovaných knihoven bylo následně osloveno s prosbou o vyplnění standardizovaného dotazníku, který se stal podkladem pro vyhodnocení. Některé obce přijaly nominaci svého knihovníka velmi pozitivně a jejich snaha o co nejlepší výsledek byla v dodaných podkladech zřejmá. Jiné obce se omezily na nejnutnější údaje a samozřejmě byly i takové, které z různých důvodů podklady nedodaly, a tím pádem došlo k vyřazení jejich knihovníků ze závěrečného hodnocení.

První nositelkou ocenění Nejlepší neprofesionální knihovník Olomouckého kraje se po vyhodnocení obdržených materiálů stala Jana FrancírkováObecní knihovny v Tištíně. Diplom a velkou kytici si spolu s dárkem od Olomouckého kraje převzala z rukou náměstka hejtmana pro kulturu Mgr. Františka Jury. Ten zdůraznil, jak moc si váží práce neprofesionálních knihovníků, kterou považuje za velmi potřebnou, a přislíbil podporu v dalším roce i zviditelnění této akce mezi starosty obcí.

Ředitelka VKOL RNDr. Jitka Holásková předává ocenění Janě Francírkové (v pozadí Blanka Nagy z VKOL)
Ředitelka VKOL RNDr. Jitka Holásková předává ocenění Janě Francírkové (v pozadí Blanka Nagy z VKOL)

Zleva: Alena Wágnerová, starostka městyse Tištín, Jana Francírková a Mgr. František Jura
Zleva: Alena Wágnerová, starostka městyse Tištín, Jana Francírková a Mgr. František Jura

Alena Wágnerová přijímá gratulaci od Mgr. Františka Jury (v pozadí vlevo Jana Francírková, vpravo RNDr. Jitka Holásková)
Alena Wágnerová přijímá gratulaci od Mgr. Františka Jury (v pozadí vlevo Jana Francírková, vpravo RNDr. Jitka Holásková)

Zleva: Marcela Jánětová, Ivana Fučíková, Jana Francírková, Mgr. František Jura a RNDr. Jitka Holásková
Zleva: Marcela Jánětová, Ivana Fučíková, Jana Francírková, Mgr. František Jura a RNDr. Jitka Holásková

Doufejme tedy, že paní Francírková je první z dlouhé řady knihovníků, kteří se dočkají zaslouženého ocenění své práce. Sympatická knihovnice z Tištína si komisi získala nejen svou péčí, kterou knihovně a jejímu fondu věnuje, ale také nadšením, s jakým se snaží zapojovat knihovnu do komunitního života malé obce. Příkladem je např. akce Staň se malým knihovníkem, která umožnila dětem si na jeden den vyzkoušet práci knihovníka. Nelze jinak než jí i dalším zúčastněným poděkovat za vše, co pro své čtenáře a sousedy v malých obcích dělají. To je totiž naším cílem.

Fotografie pocházejí z archivu Vědecké knihovny v Olomouci.

Komentáře k článku