Přerovské nové cesty za dobrodružstvím aneb Šestý ročník semináře Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství

Dne 8. listopadu 2017 se uskutečnil již šestý ročník semináře Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství, který pravidelně pořádá Městská knihovna v Přerově ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově. Seminář zaměřený na literární tvorbu pro děti a mládež se každoročně těší oblibě knihovnických a pedagogických pracovníků, o čemž svědčí i návštěvnost jeho šestého ročníku. Druhou listopadovou středu se totiž do Přerova sjelo celkem 72 zástupců moravských knihoven a pět pedagogů ze základních škol a gymnázií.

Po úvodních slovech ředitele přerovské knihovny Ing. Pavla Cimbálníka a zástupce Muzea Komenského v Přerově Mgr. Lubora Maloně přišel na řadu první příspěvek věnovaný klasické starověké mytologii. Že i dnes mají dávné příběhy olympských bohů současné mládeži stále ještě co říct, přesvědčila všechny posluchače Mgr. Markéta Straková, Ph.D. Knihovnice přerovského muzea, mezi jejíž největší zájmy patří antika a dějiny starověku, prezentovala nejen čtivé tituly amerického spisovatele Ricka Riordana, ale také ohromné fanouškovské nadšení, které knihy vyvolaly mezi čtenáři po celém světě.

Z dobrodružného světa bohů přenesla účastníky semináře spisovatelka Bc. Kristina Hlaváčková přímo do říše fantasy. Svůj příspěvek zaměřila na literární postavu a její důvěryhodnost a vše demonstrovala na příkladu hrdinky své knižní trilogie Dračí oči. Autorka a překladatelka, která se věnuje literatuře pro dospívající mládež a mladé dospělé (young adult literature) i z hlediska teorie, připojila na závěr své prezentace také porovnání vlastního záměru při psaní knih s následným čtenářským přijetím.

Po půlhodinové pauze na občerstvení přišla na řadu také poslední přednášející PhDr. Františka Vrbenská – spisovatelka a lektorka, která v srdci stále zůstává knihovnicí. Také ona zůstala u žánru fantastiky, s nímž má sama coby autorka bohaté zkušenosti. V rámci semináře vyzdvihla přínosy fantasy pro mladé čtenáře, mezi které patří mj. to, že nabízí dostatek dobrodružství, rozšiřuje pole představivosti, věnuje značnou pozornost životním problémům dospívajících a rovněž podporuje nejrůznější tvůrčí aktivity fanoušků tohoto žánru.

Vystoupení Františky Vrbenské

Vystoupení Františky Vrbenské
Vystoupení Františky Vrbenské

Závěrečný potlesk, který zaslouženě patřil všem třem přednášejícím, ukončil další ročník přerovského semináře. Všichni jeho účastníci si kromě sborníku textů, jehož vydání finančně podpořil SKIP spolu s Ministerstvem kultury ČR, odváželi nově nabyté informace a snad i příjemný zážitek z tohoto setkání.

Fotografie pocházejí z archivu Městské knihovny v Přerově.

Komentáře k článku