Ocenění pro nejlepší východočeské knihovníky roku 2017

Východočeský region SKIP zahrnuje tři kraje: celý Královéhradecký a Pardubický kraj a kousek Kraje Vysočina. Ve všech jsou pochopitelně knihovny a všechny kraje hledají své nejlepší knihovníky a ty oceňují. Najít dobrého knihovníka je totiž docela kumšt a věc skoro zázračná. Když se to však povede, získávají tím všichni – od uznalého zřizovatele přes sebevědomého knihovníka až po spokojeného čtenáře a nadšeného návštěvníka.

Východočeský region SKIP spolupracuje se všemi třemi krajskými knihovnami a pomáhá jim nalézt a ocenit nejlepší knihovníky. Zcela náhodně se ve všech krajích toto ocenění předávalo na podzim.

Krajská knihovna v Pardubicích letos spojila oceňování knihovníků kraje s vlastní oslavou 120. výročí založení knihovny, která se konala 3. října 2017. Stěžejní součástí programu bylo udílení ceny Knihovnický anděl 2017, kterou si za svůj přínos v oblasti knihovnictví převzali nejlepší knihovníci Pardubického kraje.

Dne 18. října 2017 se ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové uskutečnil devátý ročník slavnostního Setkání knihovnic a knihovníků, v jehož rámci proběhlo udělení titulů Knihovnice/knihovník Královéhradeckého kraje roku 2017 (na webu knihovny je k dispozici i přehled všech ocenění udělených od roku 2009).

Malou knihovnickou slavnost 2017 pořádala Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě dne 22. listopadu 2017. Součástí slavnosti bylo i udílení titulů Knihovna Vysočiny roku 2017.

Titul je takové malé poděkování za práci, kterou knihovník dělá obětavě většinou spoustu let. Tímto poděkováním děkujeme i zřizovatelům knihoven.

Komentáře k článku