Konference u příležitosti oslav 70. výročí založení Společnosti bratří Čapků

Dne 23. listopadu 2017 se ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje u příležitosti oslav 70. výročí založení Společnosti bratří Čapků konala konference pro laickou i odbornou veřejnost a v budově knihovny byla také instalována výstava zaměřená na toto téma.

Společnost bratří Čapků existuje nepřetržitě od roku 1947. Jejím cílem je sdružovat a získávat přátele a ctitele tvorby bratří Čapků, rozvíjet a prohlubovat znalost jejich díla a života, morálně i jinak podporovat bádání pracovníků, kteří se zabývají dílem a životem bratří Čapků, případně osobnostmi nebo věcmi vztahujícími se k jejich životu či dílu. Společnost bratří Čapků se také snaží přispívat k tomu, aby se trvale a s větší měrou uplatňoval duchovní vliv bratří Čapků, jejich odkaz filozofický, mravní a sociální a myšlenky humanismu a demokracie v pojetí T. G. Masaryka. K 4. prosinci 2017 měla Společnost bratří Čapků 594 členů (337 pražských členů, 249 mimopražských členů, čtyři čestné členy a čtyři zahraniční členy).

Konferenci zahájil současný předseda společnosti JUDr. Pavel Vespalec (mimochodem pochází z Plzně).

Zahájení konference
Zahájení konference

Účastníci konference
Účastníci konference

Program konference byl věnován jak historii společnosti, jejím předsedům a osobnostem, tak i dalším spolkům a klubům přátel bratří Čapků v České republice i v zahraničí. Pestrou činnost trutnovského Klubu bratří Čapků přijel prezentovat jeho současný předseda Tomáš Kubíček.

Tomáš Kubíček
Tomáš Kubíček

PhDr. Eliška Kunstová rozsáhle pohovořila o rodokmenu rodiny Čapkových a odkryla tak pro mnohé neznámé vazby.

Eliška Kunstová
Eliška Kunstová

Kristina Váňová představila expozici Památníku Karla Čapka, zaměřenou na život a dílo Karla Čapka, Olgy Scheinpflugové a Ferdinanda Peroutky.

Kristina Váňová
Kristina Váňová

Velmi zajímavý a poutavý příspěvek Mgr. Hasana Zahiroviče se věnoval zcela osobě Karla Čapka coby dramatika.

Hasan Zahirovič
Hasan Zahirovič

Josefa Čapka v kontextu evropské malby přijela do Plzně představit PhDr. Pavla Pečinková.

Pavla Pečinková
Pavla Pečinková

V současné době Martina Košanová ze Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje spolu s Kateřinou Dostálovou, vnučkou Josefa Čapka, připravují sborník věnovaný proběhlé konferenci a výstavě, která mapovala sedmdesátiletou činnost Společnosti bratří Čapků. Předpokládané datum vydání je konec března 2018.

Fotografie pocházejí z archivu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje.

Komentáře k článku