Evergreen v českých knihovnách 2017

Dne 9. října 2017 se v Národní knihovně ČR uskutečnil již pátý ročník semináře Evergreen v českých knihovnách. Uspořádala jej pražská organizace SKIP ve spolupráci s Národní knihovnou ČR, Knihovnou Jabok a Osvobozenou knihovnou, z. s. Semináře se zúčastnilo 25 osob (18 účastníků a sedm přednášejících).

Na semináři zazněly mj. přednášky o spolku Osvobozená knihovna, který nově poskytuje nekomerční podporu pro knihovní software Evergreen, a o projektu Osobní knihovna, jehož prostřednictvím si mohou knihovníci zdarma v praxi vyzkoušet software Evergreen a zároveň si zkatalogizovat svou osobní knihovnu. Pozornost byla věnována i webovému klientovi a automatizaci práce s autoritními záznamy. Byly také prezentovány informace o zapojení dalších knihoven (Knihovny Institutu Terezínské iniciativy, knihovny Židovské obce Praha a knihovny Hospice Dobrého Pastýře) do Společného katalogu (SPOK) provozovaného Knihovnou Jabok. Dále byl představen nově připravovaný společný katalog zahrnující Knihovnu Jána Langoše a knihovnu Archivu bezpečnostních složek. Nechyběly ani informace o možnostech využití Evergreenu pro malé knihovny. Samostatná přednáška byla – mj. v souvislosti s blížící se platností nařízení GDPR – zaměřena na bezpečnostní certifikáty Let's Encrypt, které jsou k dispozici zdarma.

Eva Cerniňáková při přednášce
Eva Cerniňáková při přednášce

Prezentace ze semináře jsou k dispozici na portálu Evergreen DokuWiki CZ. Fotodokumentaci ze semináře najdete na Facebooku.

Autorem fotografie je Václav Jansa, předseda spolku Osvobozená knihovna, z. s.

Komentáře k článku