Desátý ročník prachatické akce Ecce libri

Ecce libri je již tradiční akce Městské knihovny Prachatice. Od roku 2008 se na kolech pravidelně vydáváme na setkání s knihami, spisovateli a čtenáři. Letos se konal již desátý ročník této akce. Našimi partnery, kteří nás v této akci podpořili, jsou město Prachatice, České dráhy, obec Stožec a Haidmühle, Národní park Šumava, spolek Slunečnice Vimperk, Městské kulturní středisko Vimperk, Šumava Litera, Pošumavská jižní dráha, Šumavský spolek Vimperk, vydavatel a nakladatel Hans Schopf, Evropský fond pro regionální rozvoj programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 a Jihočeský kraj.

Tentokráte jsme jeli vlakem z Prachatic do Nového Údolí. Dne 2. září 2017 ráno nás probudilo pochmurné počasí. Vlak vyjížděl z prachatického nádraží, kde nastoupili spisovatelé, hudebníci, čtenáři i příznivci knihovny. V průběhu jízdy vlakem k nám přistupovali další pasažéři, kteří se chtěli naší akce zúčastnit. Vlaková souprava byla složena z pěti vagonů. V každém z nich probíhal program a cestující jej mohli navštěvovat podle libosti.

Po celé trase vlaku, která vedla přes Vodňany, České Budějovice a Český Krumlov až do Nového Údolí, zněla autorská čtení. Z dlouhého výčtu cestujících spisovatelů jmenujme například Michala Viewegha, Iva Šmoldase, Markétu Harasimovou, Jana Bauera, Hynka Klimka, Otomara Dvořáka, Milana Oulehlu, Jarmilu Mandžukovou, Davida Jana Žáka, Jana Cempírka, Jaroslava Pulkrábka, Hanku Hosnedlovou, Františka Niedla, Pavla Pechouška či Jiřího Březinu. Přestávky mezi čtením nám svým zpěvem zpříjemnila Martina Pivoňková, lidovou hudbou přispěla skupina pana Bicana a na harmoniku hrál vimperský harmonikář Jakub Komrska.

V přestávkách mezi čtením se zpívalo
V přestávkách mezi čtením se zpívalo

Výborná nálada nám vydržela po celou dobu jízdy
Výborná nálada nám vydržela po celou dobu jízdy

Vládní vagon, který sloužil jako zázemí pro spisovatele
Vládní vagon, který sloužil jako zázemí pro spisovatele

Nálada ve vlaku byla skvělá a nikomu nevadilo, že venku prší. Na cestě jsme také zastavili na pěti mostech, a to přes Blanici, Vltavu, Křemežský potok, „Malé Lipno“ i samotné Lipno. Na každém mostě měli všichni možnost pokochat se nádhernou šumavskou přírodou a k tomu se zasnít u ukázky z knihy.

Jedna ze zastávek na čtení na mostě přes řeku Blanici, ze své knihy čte spisovatel Jiří Sivok
Jedna ze zastávek na čtení  na mostě přes řeku Blanici, ze své knihy čte spisovatel Jiří Sivok

Tvůrčí dílny, autorské čtení  a veškerá zábava pro děti se odehrávaly ve vagonu, který je uzpůsoben k přepravě kol. Děti měly možnost seznámit se se spisovateli Hynkem Klimkem, Petrou Braunovou, Stanislavou Bumbovou, Miluší Vítečkovu či s ilustrátorkou Zdenkou Študlarovou. O jejich zábavu se staral také klaun Hugo a spolek Slunečnice Vimperk, který si připravil tvůrčí dílny a oblíbené malování na obličej. Velký úspěch mělo také hudební vystoupení Luboše Hrdličky, při kterém si děti nejen zazpívaly, ale také zatančily. Ač za okny panovalo nepříjemné podzimní počasí, ve vlaku bylo všem příjemně. V průběhu jízdy děti od všech účinkujících sbíraly podpisy do památníčků, které obdržely na začátku cesty. Celých pět hodin jízdy z Prachatic do Nového Údolí  uběhlo v úžasné a tvůrčí atmosféře. Děti (a nejenom ony) si odnesly odměny a dárečky a také mnoho krásných zážitků.

V dětském vagonu bylo veselo, při zpěvu písničkáře Luboše Hrdličky se i tančilo
V dětském vagonu bylo veselo, při zpěvu písničkáře Luboše Hrdličky se i tančilo

Spisovatel Hynek Klimek a ilustrátorka Zdeňka Študlarová v dětském vagonu
Spisovatel Hynek Klimek a ilustrátorka Zdeňka Študlarová v dětském vagonu

Autorské čtení spisovatelky Petry Braunové v dětském vagonu
Autorské čtení spisovatelky Petry Braunové v dětském vagonu

I když nám počasí moc nepřálo, probíhala v Novém Údolí další autorská čtení. Mohli jsme se zaposlouchat do slov českých, ale i bavorských spisovatelů. Literární vystoupení byla doplněna o vystoupení hudební, kulinářská, knihkupecká a řemeslná. Cestující si tak mohli vychutnat zpěv Pavlíny Jíšové a její dcery, zhlédnout výstavu Zaniklé sklářské hutě na Šumavě a v Bavorském lese, koupit si knihu se šumavskou tematikou, pozorovat kováře při práci či obdivovat a zakoupit si výrobek u stánků s tradičními řemesly. Na své si přišli také milovníci jídla a pití. Myslím, že všichni jsme odjížděli s pocitem příjemně prožitého dne.

Hudební vystoupení Pavlíny Jíšové a její  dcery Adély Jonášové v Novém Údolí
Hudební vystoupení Pavlíny Jíšové a její  dcery Adély Jonášové v Novém Údolí

Zábava v Novém Údolí
Zábava v Novém Údolí

Fotografie pocházejí z archivu Městské knihovny Prachatice.

Komentáře k článku