Celé Česko čte dětem Neziskovkou roku 2017

Dne 27. listopadu 2017 v pražském Divadle Archa obdržela organizace Celé Česko čte dětem o.p.s., se kterou spolupracuje i SKIP, ocenění Neziskovka roku 2017. Ocenění udělovala Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) společně se svými partnery již popáté. Zástupci organizace spolu s prestižním titulem získali i trofej ve tvaru hranolu z optického skla a také finanční odměnu a věcné dary od podporovatelů akce.

Organizace Celé Česko čte dětem o.p.s. zvítězila v kategorii malých organizací. Dále byly uděleny ceny v kategoriích střední a velká organizace a cena veřejnosti.

Ocenění Neziskovka roku si klade za cíl zviditelnit profesionálně řízené neziskové organizace, představit příklady dobré praxe a ukázat kvalitu jejich práce. Jsou udělovány na základě vlastní metodiky NROS.

NROS v roce 2018 oslaví 25 let své existence. Patří k největším a nejstabilnějším grantujícím nadacím v České republice. Jejím dlouhodobým posláním je poskytování pomoci tam, kde je pomoc potřeba. Od svého založení úspěšně podpořila více než 7 500 projektů částkou přesahující 1,8 miliardy korun. Nadační příspěvky poskytuje z grantových programů pocházejících ze zdrojů Evropského hospodářského prostoru, ale i z individuálních či firemních zdrojů.

Ocenění podpořily Skupina ČEZ jako hlavní partner a Česká spořitelna, Plzeňský Prazdroj, Nadace Preciosa, Nadace Neziskovky.cz a Divadlo Archa jako partneři. Mediálním partnerem ocenění jsou Česká televize a Právo.

Při zpracování textu byla využita tisková zpráva NROS z 28. listopadu 2017.

Komentáře k článku