Vyznání krnovských knihovníků – vzpomínka na Petra Cestra

V neděli 22. října 2017 odešel Mgr. Petr Cestr.

Dovolte nám, abychom pronesli pár vět o člověku, který se nesmazatelně zapsal do kulturního života města Krnova, kde působil jako ředitel Městské knihovny. Tuto funkci vykonával celé čtvrtstoletí. V roce 1992 přebíral knihovnu od tehdejší ředitelky Marie Deuserové. S vervou sobě vlastní se pustil do práce a postupnými krůčky přebudoval knihovnu v moderní kulturní instituci. Pod jeho vedením prošla knihovna dobrými i zlými časy. Na jeho bedrech ležel úkol přivést knihovnu do nového tisíciletí tak, aby splňovala veškeré požadavky měnící se a vyvíjející společnosti. Městská knihovna Krnov se tak stala jednou z prvních v republice, ve které došlo k zavedení automatizace služeb, a to byl jen začátek, první vlaštovka, která zvěstovala příchod nového milénia. Nové století a společensko-technické změny vyžadovaly moderní spektrum služeb, které ovšem nemohly být prezentovány v zastaralých prostorách a i z tohoto důvodu došlo v roce 2003 k obrovskému milníku v historii krnovského knihovnictví.

Pod taktovkou pana ředitele prošla budova, kterou tak rád nazýval domem či spíše domovem nad řekou, kompletní rekonstrukcí. Zrekonstruované prostory tak otevřely bránu novým možnostem knihovny. Postupná systematická práce, nová nabídka služeb a spokojenost čtenářů vyústily v mnohá uznání. To nejcennější bylo získáno relativně nedávno, kdy Městská knihovna Krnov vystoupala na pomyslný vrchol, získala cenu Knihovnická K2 v kategorii Knihovna Moravskoslezského kraje jako nejlepší knihovna roku 2015. O profesních kvalitách, které Petr Cestr dokazoval při svém působení v roli ředitele Městské knihovny, svědčí také ocenění, které letos převzal z rukou vedení našeho města. Je jím cena za celoživotní přínos v kultuře města Krnov, za rozvoj Městské knihovny Krnov a za šíření duchovních, kulturních a osvětových hodnot.

Petr Cestr byl člověkem, který miloval svou práci. Činila mu potěšení a rád zdolával výzvy, které vyvstávaly na jeho pětadvacetileté cestě v roli ředitele. Byl člověkem moudrým, sečtělým, byl milovníkem knih, dobrých příběhů, znalec umění a poezie. Především však měl velmi rád lidi, dokázal je nejen vést, ale také je vyslechnout a uvážlivě poradit.

Všechny tyto kvality se v jeho práci odrážely. Zanechal zde nesmazatelnou stopu. Právě proto se knihovna stala nenahraditelnou institucí, která je pro několik generací Krnovanů oblíbenou a podnětnou oázou klidu v centru města, místem setkávání, místem vědění a místem, kde se každý bez rozdílu může cítit jako doma. Za nás, kolegy z Městské knihovny Krnov, bychom rádi řekli jen jedno. Pane řediteli, děkujeme Vám. Děkujeme Vám za vše.

Mgr. Petr Cestr (zdroj: Městská knihovna Krnov)
Mgr. Petr Cestr (zdroj: Městská knihovna Krnov)

Komentáře k článku