Výtvarná soutěž Lesy a příroda kolem nás

Městská knihovna Kamenice nad Lipou se již několik let zapojuje do výtvarné soutěže s názvem Lesy a příroda kolem nás. Soutěž vyhlašují Lesy České republiky, s. p., Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Ústav pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad Labem, ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou, Stezka korunami stromů Lipno a A. W. Faber-Castel ČR spol. s r.o.

Cílem soutěže je podpora výtvarné reflexe zážitků dětí získaných návštěvou lesa a umocnění vlivu lesa a přírody na rozvoj jejich ekologického cítění a vnímání.

Přihlášené knihovny v rámci Jihočeského kraje vyhlašují soutěž v místě svého působení, sbírají práce, vystavují je ve svých prostorách a vybrané práce zasílají do krajského kola. Tyto práce shromažďuje Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. Ta rovněž registruje přihlášené knihovny.

Soutěží se v devíti kategoriích. Prvních sedm kategorií je určeno pro jednotlivé účastníky, poslední dvě kategorie jsou kolektivní práce (tedy společné práce více uchazečů). První kategorie je pro děti z mateřských škol, druhá pro žáky prvních a druhých tříd, třetí pro žáky třetích a čtvrtých tříd, čtvrtá pro žáky pátých a šestých tříd a pátá pro žáky sedmých a devátých tříd základních škol. Do šesté kategorie jsou zařazovány práce žáků speciálních škol a do sedmé kategorie práce žáků škol uměleckých. Osmá a devátá kategorie bývají vymezeny tematicky. Knihovna zapojená do soutěže však nemusí naplnit všechny kategorie.

Výstava v Městské knihovně Kamenice nad Lipou v roce 2013

Výstava v Městské knihovně Kamenice nad Lipou v roce 2013

Výstava v Městské knihovně Kamenice nad Lipou v roce 2013
Výstava v Městské knihovně Kamenice nad Lipou v roce 2013

Vítězové jednotlivých kategorií v roce 2013
Vítězové jednotlivých kategorií v roce 2013

Daniel a Radim Švecovi, vítězové z roku 2016
Daniel a Radim Švecovi, vítězové z roku 2016
Daniel a Radim Švecovi, vítězové z roku 2016

Soutěžními tématy dosud byly například:

  • návrh ilustrace oblíbené knihy o přírodě,
  • člověk a les,
  • ručně vyrobená knížka o lese,
  • les ve fantazii – les jako domov skřítků, víl atd.,
  • stromy v barevném kabátku – stromy v barvách,
  • přírodní herbář.

V knihovnách zapojených do soutěže probihá v měsících březen až duben výstava výtvarných prací a zároveň vyhodnocení nejlepších prací v každé obsazené kategorii.

Tři vybrané práce z každé obsazené soutěžní kategorie postupují do krajského finále v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích. Tam jsou při vernisáži výstavy vyhlašovány celkové výsledky soutěže (ty letošní najdete na webu Lesů České republiky, s. p.) a předávány odměny vítězům.

Fotografie pocházejí z archivu Městské knihovny Kamenice nad Lipou.

Komentáře k článku