Týden knihoven 2017 v Tišnově

První říjnový týden už tradičně patří knihovnám. Do celostátní akce Týden knihoven, kterou každoročně vyhlašuje SKIP, se opět zapojila i tišnovská knihovna. Pro naše čtenáře – a nejen pro ně – jsme připravili spoustu zajímavých a inspirativních akcí.

Celý týden jsme nabízeli novým čtenářům roční registraci v knihovně zdarma. Vzhledem k nepříliš dobrým zkušenostem z minulých let jsme k této akci přistupovali poněkud skepticky. Jaké však bylo naše překvapení, když se do knihovny zaregistrovalo přes padesát nových čtenářů!

Pro všechny ty, kteří si chtějí rozvíjet svou osobnost, získávat nové informace a vrátit se po letech do školních lavic, jsme otevřeli zimní semestr Univerzity volného času, která má v knihovně své nezastupitelné místo již mnoho let. Stovka „studentů“ naplnila tři kurzy a po celý semestr budou s Ing. Alešem Svobodou nasávat nové informace o brněnském podzemí, s Ing. Janem Kosem se ponoří do pátrání po svých předcích a konečně s doc. RNDr. Věrou Zelenou, CSc., si prohloubí své znalosti z botaniky.

Pro všechny dříve narozené byl zahájen cyklus trénování paměti Ach, ta moje hlava! pro začátečníky i pro pokročilé. Účastníci se v kurzu dozvědí, že dobrá paměť je spojena s uměním koncentrovat se, s představivostí, používáním všech smyslů a také se správným rozložením aktivity a odpočinku. Na vlastní kůži si při plnění různorodých úkolů a cvičení ověří, že to není nic těžkého. Dobrá nálada a spousta smíchu při „rozpohybování“ mozkových závitů je nedílnou součástí každé lekce.

Účastníci kurzů si osvojují různé techniky zapamatování informací, rozvíjí své kognitivní funkce, cvičí propojení pravé a levé mozkové hemisféry.

Pro příznivce cestování jsme připravili cestopisnou besedu s panem Janem Novákem, který představil posluchačům anglický Wales neboli – jak sám říká – tak trochu jinou Británii. Putování po krásách Walesu všechny nesmírně uchvátilo, zaujala nádherná příroda i monumentální architektura.

Zahájena byla také výstava Má vlast – cestami proměn, která prostřednictvím fotografií a příběhů prezentuje stav různorodých objektů – od sakrálních staveb přes obecní úřady, školy, zastávky, náměstí a návsi po krajinářské úpravy v parcích a sadech – před rekonstrukcí a po ní.

Také oddělení pro děti a mládež připravilo velmi zajímavý program. Knihovnu navštívila spisovatelka Petra Dvořáková se svou besedou ke knize Julie mezi slovy. Závažné téma knihy autorka podala dětem s lehkostí sobě vlastní, a tak nebylo divu, že se akce líbila nejenom dětem, ale také rodičům a učitelům.

Beseda s Petrou Dvořákovou

Beseda s Petrou Dvořákovou
Beseda s Petrou Dvořákovou

Důležitým tématům byly věnovány i další aktivity. Po celý měsíc říjen byla v oddělení pro děti a mládež k vidění výstava Mytí rukou – proč, kdy a jak?, kterou realizovalo Centrum podpory veřejného zdraví. Její součástí byly doprovodné besedy Mytí rukou je zábava. Při nich si děti prakticky vyzkoušely provedení řádné dezinfekce rukou, a to včetně následné kontroly její úspěšnosti pod UV lampou. Právě tato aktivita – odhalování „breberek“ na již umytých rukou – naše malé návštěvníky velmi zaujala.

Starším dětem byl věnován cyklus přednášek o informační bezpečnosti. Lekce byly věnovány např. práci s internetem, digitálním stopám, ochraně osobních údajů, kyberšikaně, virtuální komunikaci, možnosti zneužití dat apod.

Závěr Týdne knihoven patřil sobotní burze knih. Pro všechny zájemce jsme připravili množství vyřazených knih a knižních darů za symbolické ceny nebo zadarmo. I tato akce měla mezi veřejností velký úspěch, mnozí našli právě tu „svou“ dlouho hledanou knihu, jiní nakoupili nejen pro sebe, ale i pro své blízké. A nás hřeje pocit, že knihy neskončily ve sběru, ale dostaly druhou šanci.

Burza knih
Burza knih

Co ještě říci k Týdnu knihoven? Je pro nás příležitostí, jak upozornit na důležitou úlohu knihovny ve městě, její přínos pro rozvoj kultury, osvěty a podpory celoživotního vzdělávání. Jeho konec však pro nás neznamená konec aktivit. Rozsáhlá nabídka kulturních a vzdělávacích akcí pro široké spektrum klientů „běží“ po celý rok.

Fotografie pocházejí z archivu Městské knihovny Tišnov.

Komentáře k článku