Týden knihoven 2017 v Litomyšli

Letošní celostátní akce Týden knihoven pořádaná SKIP se nesla ve znamení motta „Čteme s mámou, čteme s tátou, čteme s knihovnou“. Program litomyšlské knihovny byl pestrý, bohužel ne všechny připravené akce se setkaly s patřičnou odezvou.

Registraci za snížený poplatek 25 a 55 Kč využilo v dospělém oddělení 46 a v oddělení pro děti 33 osob. Je potěšitelné, že se jednalo především o studenty středních škol ve městě.

V pondělí se do VŘSČ neboli Velkého říjnového společného čtení zapojilo 126 osob, žáků a studentů základních a středních škol z Litomyšle i okolí, tedy o deset méně než vloni. Mladší děti četly z knížek Pohádkový dědeček Eduarda Petišky a Strašidýlko z aktovky Lenky Rožnovské. Studenti Střední zemědělské a technické školy četli z děl Johna Steinbecka, Michala Viewegha, Franze Kafky, Jiřího Žáčka, Jana Otčenáška a Petra Šabacha, jejich kolegové ze Střední pedagogické školy sáhli jak po knížkách pro děti (Broučci, Harry Potter nebo Cesta kolem světa za 80 dní), tak pro dospělé (Mapa Anny, Škoda lásky nebo Lord Mord).

Nonstop čtení, které tradičně zahajuje pan starosta
Nonstop čtení, které tradičně zahajuje pan starosta

Zkrátka nepřišli ani obyvatelé Domu s pečovatelskou službou a klienti denního stacionáře Ruka pro život, o.p.s., kam kolegyně zajela s dávkou nových knih.

Pondělní podvečer patřil redaktorovi Vlastivědných listů Pardubického kraje Janu Řeháčkovi, který přijel představit svou knihu Od Pardubic k českomoravskému pomezí. Účastníkům besedy také rozdal jednotlivá čísla zmíněného regionálního časopisu.

V úterý dopoledne jsme v knihovně uvítali spisovatelku Michaelu Fišarovou a herce Miroslava Reila. Besedu a scénické čtení z knížek Náš dvůr má tajemství a Nikolina cesta navštívilo celkem 115 dětí a snad všechny včetně paní učitelek odcházely nadšené z toho, co zažily. Pokud M. Fišarovou ještě neznáte, vřele vám ji doporučujeme.

Spisovatelka Michaela Fišarová
Spisovatelka Michaela Fišarová

Odpoledne přijel wikipedista Vojtěch Veselý, aby seniorům přiblížil, jak mohou přispívat do této unikátní internetové encyklopedie a obohacovat její obsah. Škoda jen, že zájem z jejich strany byl minimální.

Středeční dopoledne je už dlouhá léta vyhrazeno průvodu knihovnic, učitelek a dětí z prvního stupně základní školy v maskách. Obávali jsme se deště a zimy, ale knihovnický pánbíček nad námi držel svou ochrannou ruku a průvod dodržel obvyklou trasu po Smetanově náměstí. Cestou rozveselil a pobavil kolemjdoucí i prodavače ze zdejších obchodů.

Průvod masek včetně tří kouzelných prasátek
Průvod masek včetně tří kouzelných prasátek

V průvodu nechyběly ani princezny
V průvodu nechyběly ani princezny

Zúčastnily se i knihovnice
Zúčastnily se i knihovnice

Po průvodu ještě následovalo divadelní představení inspirované knihou Kronika města Kocourkova, které sehráli žáci dramatického oboru místní základní umělecké školy pod vedením Jany Paulové, a Knihohrátky v naší knihovně.

Na čtvrtek byla naplánována vypravěčská soutěž, ale témata Co četl táta, co četla máma a Rychlým šípům na stopě bohužel nepřilákala žádné soutěžící. Stalo se tak poprvé po několika letech, ale my věříme, že příští rok se opět najdou děti, které rády vypravují a nebojí se vystoupit na veřejnosti.

Na čtvrteční podvečer jsme připravili besedu s lékařem M. Ondráškem. Byla nazvána Chirurgem v Kazachstánu a stejně se jmenovala i knížka, kterou s sebou přivezl a den předtím pokřtil. Zájem o vyprávění lékařů působících v neziskové organizaci Lékaři bez hranic bývá velký, což se ale u nás v Litomyšli bohužel nepotvrdilo. Možná byla příčinou malé účasti první přednáška podzimního semestru Univerzity 3. věku pořádaná stejný den odpoledne, ale kdo ví.

V pátek se na dětském oddělení hrály stolní hry, připraveny byly i kvízy aj.

Službu Stačí zavolat nevyužila během Týdne knihoven žádná obecní knihovna, která by si přijela vyzvednout knižní novinky pro své čtenáře.

V sobotu se nekonalo ani očekávaná registrace dětí rodiči do knihovny, což nám bylo trochu líto, protože zvláště pro tuto akci jsme zpřístupnili mimořádně i dětské oddělení.

Fotografie pocházejí z archivu Městské knihovny Litomyšl.

Komentáře k článku