Studijní cesta SKIP do slovinských knihoven a jedné italské

Ve dnech 5. až 10. června 2017 se uskutečnila další studijní cesta SKIP pro české knihovníky. Tentokrát byly cílem slovinské knihovny a italský Terst.

Ve Slovinsku je v knihovnách patrný pozitivní a maximálně podpůrný vliv státu, panuje zde obecné povědomí o tom, jak významnou roli hrají tyto instituce ve společnosti. Knihovny jsou vybaveny moderními technickými pomůckami, využívají technologii RFID a jednotný knihovní systém COBISS. Inspirativní je interiérové vybavení i různorodá činnost směřující k jejich uživatelům. Knihovny se podílejí na doplňování a spravování portálů, např. BIBLOS (e-knihovna, výpůjčky e-knih), DOBRE KNJIGE (knihy, které doporučují knihovny svým čtenářům), KAMRA (digitalizace národního kulturního dědictví) a GORENJCI nebo PRIMORCI (bibliografické databáze významných osobností regionu).

První navštívenou knihovnou byla Osrednja knjižnica Celje, jedna z deseti slovinských regionálních (krajských) knihoven. Obývá tři podlaží budovy koncipované jako velký otevřený prostor, který vznikl po dokončení moderní přístavby v roce 2010. Disponuje bohatým fondem regionální a historické literatury sloužící mimo jiné k pořádání tematických výstav a vydávání publikací. Knihovna realizuje řadu projektů: Rosteme s knihou, Čteme psům, Univerzita 3. věku, Miško Knjiško (postavička psa provází děti světem literatury a motivuje je ke čtení). Spolupracuje s řadou zahraničních institucí a společné akce pořádá např. s Velvyslanectvím ČR. Pro společenská setkání, divadla, jazzové koncerty a další pořady využívá rovněž přilehlé venkovní prostory.

Osrednja knjižnica Celje
Osrednja knjižnica Celje

Narodna i univerzitetna knjižnica (NUK) sídlí v Lublani v impozantní budově postavené podle plánů světoznámého architekta Josipa Plečnika v letech 1936–1941. Do roku 1945 sloužila především jako knihovna univerzitní. NUK je ústřední knihovnou sítě veřejných knihoven ve Slovinsku a spadá zároveň do gesce ministerstva školství a ministerstva kultury. V budově jsou původní architektonické prvky i vybavení navržené Plečnikem. Prostory však nevyhovují současným nárokům na fungování moderní knihovnické instituce. Knihovní fondy i pracoviště zaměstnanců jsou rozmístěny na mnoha dalších místech mimo budovu knihovny. Plánuje se sice stavba další budovy, ale její zahájení je zatím v nedohlednu.

Přibližně šestitisícové městečko Grosuplje se může pochlubit opravdu výstavní knihovnou. Mestna knjižnica Grosuplje je veřejnou knihovnou a zároveň společenským centrem. Sídlí ve dvou budovách, k původní historické přibyla v roce 2007 moderní přístavba s velkými prosklenými plochami. Zatímco v rekonstruované budově je zázemí knihovny, společenský sál, výstavní prostory a historická jizba s původním vybavením využívaná ke společenským setkáním, v nové části je velmi zajímavým prostorem velká čítárna a studovna s obřími lustry, která prochází všemi podlažími.

Mestna knjižnica Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje
Mestna knjižnica Grosuplje

Knjižnica Domžale je umístěna v prvním patře nákupního centra. Je důležitým komunitním a informačním centrem a poskytuje služby v dalších čtyřech pobočkách v okolních městech a také prostřednictvím bibliobusu. Velkou pozornost věnuje nejrůznějším aktivitám pro děti. K dispozici je celá řada hracích prvků a edukačních pomůcek, např. i v českých knihovnách dobře známé tematické kufříky a batůžky.

Knjižnica Domžale
Knjižnica Domžale
Knjižnica Domžale

Ve čtvrtém největším městě Slovinska sídlí další z regionálních knihoven – Mestna knjižnica Kranj, ústřední knihovna regionu Gorensko. Spolupracuje se čtyřmi knihovnami v okolních městech, má sedm poboček a bibliobus. Je umístěna v reprezentativní prosklené budově bývalého obchodního domu, využívá zde velkorysé prostory ve třech podlažích. Místo je pro čítárnu s možnosti sledování televize s výstupem do sluchátek, dětské oddělení s vybavením pro nejrůznější aktivity nebo pro hudební a filmové oddělení. Zajímavé je rozmístění studijních a poslechových míst v prostoru s využitím nápaditých a variabilních sestav sedacího nábytku. Knihovna zavedla řadu nových služeb – čtení pro děti a rodiče, knihovna na koupališti, letní čtecí balíčky, zážitkové večery, divadelní představení – i díky tomu vzrostl zájem mladých lidí.

Mestna knjižnica Kranj

Mestna knjižnica Kranj
Mestna knjižnica Kranj

Ústřední knihovnou regionu Goriška je Goriška knjižnica Franceta Bevka v Nové Gorici. Spolupracuje s dalšími třemi velkými knihovnami, má sedm poboček a bibliobus. Architektonicky zajímavá je samotná budova ve tvaru zpola otevřené knihy nebo točité schodiště, které propojuje dvě podlaží. Podzemní přednáškový sál slouží k pořádání vzdělávacích a kulturních akcí a bonusem je přilehlý venkovní prostor s vodními plochami. Knihovna spolupracuje s městskou knihovnou v italské Gorizii, kde žije slovinská menšina. Mimo jiné realizuje projekt pro školy Rosteme s e-zdroji.

Goriška knjižnica Franceta Bevka
Goriška knjižnica Franceta Bevka

V přímořském letovisku Piran působí Mestsna knjižnica Piran / Biblioteca Civica Pirano, která je zároveň komunitním centrem. Od roku 2009 má pobočku v městečku Lucia. Skladbu knihovního fondu a nabídku služeb knihovny ovlivňuje bilingvní charakter oblasti, kde žije italská menšina. Pořádá výstavy (fotografie z filmů českého režiséra Františka Čápa), setkání s autory, pohádkové kvízy pro děti.

Symbolickou tečkou za studijní cestou byla návštěva Petrarkova muzeaMuzea Jamese Joyce v italském Terstu.

Na závěr ještě trocha slovinské knihovnické statistiky: Slovinsko má dva miliony obyvatel, 58 hlavních knihoven, z toho deset regionálních (krajských) knihoven, 269 poboček, 13 pojízdných knihoven s 699 zastávkami, 23 % obyvatel je registrovanými čtenáři a 65 % obyvatel je uživateli knihoven.

Fotografie pořídila Jarmila Daňková z Městské knihovny Jihlava.

Komentáře k článku