Šťastná třináctka aneb Letošní seminář Co venkovské knihovny umějí a mohou

Třinácté setkání venkovských knihovníků Co venkovské knihovny umějí a mohou se uskutečnilo ve dnech 14. až 16. září 2017, a to v Karlovarském kraji. Hostitelem byla Městská knihovna Hroznětín, která v roce 2015 získala titul Knihovna roku.

Na organizaci akce se vedle oceněné knihovny podílely další subjekty – město Hroznětín (zřizovatel knihovny), Krajská knihovna Karlovy Vary (pověřená knihovna) a SKIP (garant akce). Setkání finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Každé setkání má nějaké ústřední téma. To letošní bylo věnováno životu v pohraničí a hledání kořenů. Akce už mívá svůj osvědčený průběh. Nejprve se účastníci sjedou do pověřené knihovny, kterou tentokrát byla Krajská knihovna v Karlových Varech. Knihovníky v úvodu přivítali ředitel PaedDr. Vratislav Emler, jeho zástupkyně Jitka Svobodová, zástupce města Karlovy Vary, starosta a místostarosta města Hroznětín a za SKIP Daniela Wimmerová. Nečekaným překvapením byla také přítomnost generálního ředitele Národní knihovny PhDr. Martina Kocandy, který s knihovníky absolvoval část programu. Po skončení exkurze po karlovarské knihovně vyrazili účastníci na prohlídku Karlových Varů. Počasí nebylo příliš vlídné, pršelo, a tak přišla vhod návštěva sklárny Moser. Brzy naštěstí pršet přestalo a všechny potěšila vycházka centrem města s výkladem průvodkyně JUDr. Věry Říhové. Následoval přesun do hotelu. Ubytování bylo tentokrát zcela nestandardní, bylo zajištěno v hotelu Zámek Lužec. Tento hotel, stylizovaný do podoby loveckého zámečku, slouží současně jako wellnes centrum. Účastníci během pobytu mohli využívat vyhřívaný bazén, saunu nebo vířivku. Je třeba dodat, že pobyt v tomto zařízení by pro knihovníky nebyl možný, kdyby vedení města Hroznětín, především pak pan starosta Martin Maleček, nezajistilo přispění sponzorů.

Večerní program zahájil Mgr. Petr Mikšíček besedou Krušnohorské pověsti. Nenásilnou formou seznámil přítomné s historií Krušných hor a se zajímavými lokalitami tohoto kraje. Večerní program jako vždy uzavřel kolega Miroslav Bláha (neúnavný dokumentátor všech setkání), který promítl DVD z loňského setkání v Horní Lidči.

Odborný program probíhal druhý den v budově knihovny v Hroznětíně, byl připraven nejen pro účastníky celé akce, ale také pro knihovníky malých knihoven z blízkého okolí. Poprvé se stalo, že žádný knihovník z okolí nedorazil. Není zřejmé, jestli je připravený program neoslovil, nebo jestli nastala někde chyba v propagaci akce v  regionu. V každém případě byla škoda, že tato příležitost k poznání nejen práce oceněné knihovny, ale i zkušeností knihovníků z celé republiky zůstala nevyužita. Na úvod pan starosta Martin Maleček přiblížil návštěvníkům prostřednictvím virtuální procházky město Hroznětín. V následujícím vystoupení Lokální historie a knihovna Mgr. Zlata Houšková připomněla, jak je důležité v knihovně pracovat s regionální literaturou a propagovat historii a významné osobnosti dané lokality. V další přednášce Veřejné knihovny se musí měnit připomněl PhDr. Vít Richter známou pravdu, že pokud knihovny nezmění způsob své práce a nepřizpůsobí se vývoji, hrozí jim zánik.

Historii karlovarského kraje – proměny Krušnohoří, zajímavosti z historie, krásu místní architektury a „obnovu života“ krajiny – popsal ve svém vystoupení Mgr. Lubomír Zeman. V dalším příspěvku starosta obce Rapotín Ing. Pavel Žerníček a knihovnice Lenka Drechslerová představili činnosti knihovny v Rapotíně, nositelky ceny Knihovna roku 2016. Současně také všechny pozvali na příští setkání v Rapotíně. Dopolední část programu uzavřela návštěva hroznětínské knihovny a velmi příjemná akce Muzicírování s Janan, kdy J. Ježková předvedla ukázku z muzikoterapie.

Po obědě ve školní jídelně se všichni přesunuli do Ostrova nad Ohří. Po prohlídce zámku a zajímavé výstavy o rodu Šliků navštívili hosté knihovnu, kde je nejvíce zaujalo dětské oddělení. Společenský večer byl doplněn ochutnávkami krajových specialit. K poslechu a tanci hrála kapela Swing Melody Ostrov a někteří knihovníci si s chutí zatančili. Vyvrcholením večera bylo vystoupení Ohnivého divadla Ignis.

Společná fotografie účastníků

Společná fotografie účastníků
Společné fotografie účastníků

Poslední den byla na programu návštěva kláštera v Teplé. Hlavním cílem byla jeho krásná klášterní knihovna. I když počasí opět bylo spíše nevlídné, bylo zajímavé sledovat, jak je klášter postupně znovu obnovován. Byl plný návštěvníků, protože se zde konala pouť za přítomnosti předních církevních hodnostářů.

Na závěr je nutné poděkovat všem organizátorům a zájemce pozvat na setkání čtrnácté, které se uskuteční v Rapotíně na Šumpersku ve dnech 13. až 15. září 2018.

Autorem fotografií je Miroslav Bláha z Místní lidové knihovny v Kostomlatech pod Milešovkou.

Komentáře k článku