Seminář Nové obzory ve vyhledávání na internetu

Seminář Nové obzory ve vyhledávání na internetu, pořádaný Klubem lékařských knihoven SKIP ve spolupráci s Národní lékařskou knihovnouÚstavem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a SKIP (program Knihovna 21. století). Uvedená akce se uskutečnila v úterý 26. září 2017 jako pracovní setkání lékařských knihovníků.

V hodnocení školicích akcí Národní lékařské knihovny se často objevuje požadavek věnovat více pozornosti technikám vyhledávání. Při plánování podzimního pracovního setkání Klubu lékařských knihoven SKIP jsme se tedy soustředili na nejnovější trendy ve vyhledávání na internetu. Seminář byl zaměřen na získávání znalostí a dovedností ve vyhledávání na internetu jinde a jinak než v běžně užívaných databázích a katalozích. Cílem bylo zlepšit a prohloubit profesionální kompetence zdravotnických knihovníků v informační gramotnosti.

Program semináře byl koncipován tak, aby seznámil posluchače s novými možnostmi vyhledávání na portálu Knihovny.cz ve vztahu k centrálnímu indexu a také s vyhledáváním informací, informační gramotností a aktivním občanstvím. Do programu byl zařazen i blok Jak zlepšit své vyhledávání na internetu a sdělení Měnící se informační potřeby uživatelů v akademické sféře – co nového knihovny mohou nabídnout? s informacemi o nových produktech užitečných pro zlepšení práce v knihovnách.

Jak se promítlo v hodnocení účastníků semináře, možnost vyslechnout si přednášku o informační gramotnosti a aktivním občanství, kterou přednesla PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D., rozšířila u mnohých posluchačů dosavadní penzum znalostí. Informační gramotnost bývá u knihovníků povětšinou spojována pouze s oblastí vzdělávání uživatelů ve vyhledávání informací a prohlubování těchto dovedností. Dr. Kovářová se zaměřila na výklad termínu mediální a informační gramotnost, přičemž vycházela z širší definice UNESCO se zřetelem k výkladu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který občanům dává právo na přístup k informacím, především k těm vzniklým z veřejných financí. Sdělení bylo doplněno zkušebními příklady pro posluchače s kontrolními otázkami zaměřenými na hodnocení informace i jejího zdroje. V hodnocení semináře posluchači nejvýše ocenili aktuálnost u tématu aktivní občanství, ale také u tématu Knihovny.cz, u něhož se PhDr. Iva Zadražilová zaměřila na uvedení příkladů, jak lze využít k vyhledávání portál Knihovny.cz v praxi Národní lékařské knihovny.

Účastníci nejvýše hodnotili odbornost sdělení Mgr. Jany Machonské o měnících se informačních potřebách uživatelů v akademické sféře, v němž byli společně s novými produkty pro zlepšení akvizice (OASIS, ProQuest Ebook Central) a dostupnosti textů (JoVE Visualizace, OvidInsights, Videokolekce Alexander) seznámeni s výsledky průzkumu ProQuest Whitepaper z roku 2017. Z průzkumu vyplývá, že tištěné knihy jsou po časopisech stále nejžádanějším zdrojem, ale jejich význam mírně klesá. E-knihy a blogy naopak zaznamenávají zvýšený zájem.

Z hlediska přínosu pro praxi dosáhl nejvyššího hodnocení příspěvek Kláry Maškové o vyhledávání na internetu, jehož součástí byla doporučení pro usnadnění vyhledávání a nechyběl ani přehled o operátorech vyhledávacího pole Google. Také je zaujala informace o právu na zapomnění, kdy uživatel může požádat vyhledavač o odstranění osobních informací z vyhledávání. Existuje také možnost podat žádost o odstranění nelegálního obsahu. Jen kvůli porušení autorských práv bylo dosud podáno u adres (URL) 2 963 994 919 žádostí, u domén 1 292 825 žádostí, z toho o odstranění žádalo 118 306 vlastníků autorských práv a 105 612 organizací.

Potěšitelné bylo, že mezi dvaceti účastníky semináře byli  také mimopražští kolegové z Olomouce, Písku, Liberce a Brna a že se díky vzdělávacímu programu SKIP podařilo uspořádat příjemné pracovní i společenské setkání.

Komentáře k článku