Litomyšlská knihovna získala certifikát Místo přátelské rodině

Městská knihovna Litomyšl při výchově dětí literaturou dlouhodobě spolupracuje nejen se školami, ale i rodinami. Podporujeme čtenářskou gramotnost dětí a podílíme se na jejich všeobecném vzdělávání. Pro děti pořádáme exkurze do knihovny, literární, výtvarné a vědomostní soutěže, pořady zaměřené na spisovatele a literární žánry a také besedy s autory a ilustrátory dětských knih. Třetím rokem probíhá i Univerzita pro prarodiče a vnoučata, založená na společně tráveném čase prarodičů s vnoučaty. Nejen pro školy, ale i pro litomyšlskou veřejnost – tedy i pro rodiny – již téměř dvacet let pořádáme Velikonoce a Vánoce v knihovně, po sedmnácté jsme pro děti uspořádali Noc s Andersenem a po desáté Den pro dětskou knihu. (K oběma posledně zmiňovaným celostátním akcím jsme se mimochodem připojili od samého začátku.)

Mezi akcemi nechybí ani pasování prvňáčků na čtenáře

Mezi akcemi nechybí ani pasování prvňáčků na čtenáře
Mezi akcemi nechybí ani pasování prvňáčků na čtenáře
Snažíme se o to, aby se v knihovně dobře cítili nejen malí čtenáři, ale i jejich rodiče, kteří přicházejí společně s nimi. Proto už řadu let v oddělení pro dospělé nabízíme dětem k zabavení nejrůznější hračky, knížky a hračky máme i v čítárně, kde si rodiče vybírají zvukové knihy nebo vyřizují neodkladnou elektronickou poštu. V loňském roce jsme knihovnu vybavili i přebalovacím pultem. Letos jsme dosáhli toho, že nás město Litomyšl ocenilo certifikátem Místo přátelské rodině, což nás samozřejmě velmi potěšilo. Věříme, že u nás rodiče s dětmi tráví příjemný čas, a to nejen při výběru knížek.

Certifikát Místo přátelské rodině udílí město Litomyšl těm organizacím, které prošly kladným hodnocením poroty složené ze zástupců města, Komise pro rodinu, mládež a komunitní plánování, Informačního centra Litomyšl, Rodinného centra Litomyšl a žáků Základní školy Zámecká v Litomyšli. Certifikát se předává na velké veřejné akci pořádané městem. Dosud to bylo vždy spojeno s jarmarkem, který se koná na konci června. Letošními držiteli jsou kromě knihovny i Informační centrum LitomyšlChocco Caffe.

Fotografie pocházejí z archivu Městské knihovny Litomyšl.

Komentáře k článku