Léto ve Vsetíně aneb Číst na střeše se lidem líbí

Již čtvrtým rokem pořádá Masarykova veřejná knihovna Vsetín přibližně v polovině srpna komponovaný podvečer s názvem Letní čtení na střeše. Hlavní budova vsetínské knihovny, jejíž součástí je i prostorná venkovní terasa v nejvyšším (pátém) patře, stojí přímo v centru na Dolním náměstí. Terasa tudíž skýtá úžasné výhledy nejen na život náměstí a jeho architekturu, ale také na krásnou zeleň vsetínských kopců a lesů i na vsetínský zámek a kostely.

Nápad knihovny uspořádat letní čtení s využitím terasy na sebe tedy nenechal dlouho čekat. Původní obava z toho, že letní prázdninové měsíce nejsou příliš nakloněny návštěvnosti akcí, se nepotvrdila. Počet návštěvníků se každoročně zvyšuje a prostor a výhledy terasy jsou velmi atraktivní jak pro místní obyvatele, tak pro turisty, kteří se o akci při návštěvě města dozvědí.

Scénář programu Letního čtení na střeše byl od začátku nastaven jako komponovaný program čtení textů a živého hudebního doprovodu. Občas bývají ozvláštněny i autorským čtením a představením některého z regionálních autorů (např. Jiřího Měsíce či Ondřeje Hložka).

Pro výběr textů ke čtení byl osloven literární kritik, autor, nakladatel, ale i kamarád a příznivec knihovny Pavel Kotrla. U této spolupráce, která se velmi osvědčila, už zůstalo i pro další ročníky. P. Kotrla vybírá zpravidla věci ucelené (povídky, básně, balady, kapitoly, obrazy z dramatu atd.), přednost tedy mají kratší texty, v nichž je příběh ukončen. Jedná se vesměs o literaturu z 20. století a současnosti průřezově různými žánry. Vcelku nerozhoduje, zda autor je zahraniční nebo český, výběr je pestrý. P. Kotrla vždy nabídne více ukázek a interpreti si z nich vždy zvolí tu svou (a někdy je to opravdu těžké). Důležitou roli hraje i interpretace, proto jsou pro čtení ukázek oslovováni vsetínští divadelníci – ochotníci (ukázky ale předčítají i někteří knihovníci či hudebníci). Propojení s divadelníky vnímáme v mnoha stránkách jako přínosné (čtení uchopí jako roli a doplní jej atraktivními gesty, mimikou, přednesem a někdy i rekvizitami). Nezřídka do knihovny přivedou nové návštěvníky a posluchače.

Program čtení bývá doplněn živým hudebním doprovodem v podání místních kapel či hudebních uskupení (většinou se jedná o melodie šansonového charakteru, folk world, folk progressive music atp.).

Kateřina Mrlinová (zpěv) a Honza Ondrušek (piano) – šansony
Kateřina Mrlinová (zpěv) a Honza Ondrušek (piano) – šansony

Vstup na akci je bezplatný; návštěvníkům nabízíme i kávu, čaj a vodu.

Každoročně před akcí panují lehčí obavy ohledně příznivosti počasí (což je jednou z podstatných nezbytností), a i když doposud bylo vždy vstřícné, bývá připravena i „mokrá“ varianta v interiéru.

Ondřej Hložek (opavský autor) – autorské čtení básní
Ondřej Hložek (opavský autor) – autorské čtení básní

Prozatím výběr ukázek, hudby a interpretů i příznivý počet návštěvníků (cca 50 osob na akci) vždy vytvořily příjemnou atmosféru pospolitosti a čtenářům i posluchačům přinesly nevšední zážitky. Proto si obvykle na závěr akce knihovníci svorně potvrdí, že výsledek stojí za přenášení židliček, stolků techniky tam i zpět. Čtení a hudba se pak linou nejen terasou a prostory knihovny, ale slyšet je mohou také lidé na náměstí, kteří pak často přijdou i na terasu.

Ukázku čte Dušan Trličík
Ukázku čte Dušan Trličík

Dušan Trličík a obecenstvo
Dušan Trličík a obecenstvo

Ukázku čte Renata Trličíková
Ukázku čte Renata Trličíková

Ukázku čte Kateřina Mrlinová
Ukázku čte Kateřina Mrlinová

Ukázku čte Míla Dümmlerová
Ukázku čte Míla Dümmlerová

Co se četlo v roce 2016: Lesník a jeho host (Adam Bodor), Kufr (Dmitrij Grigorjev), Milenci a manželé – Chuť kovu (John Updike), Povídky – Odmítnutí (Franz Kafka), Psie dni – V električke (Dušan Mitana), Bez peří – Kdyby byli impresionisté dentisty (Woody Allen).

Co se četlo v roce 2017: U babičky (Isaak Babel), Velký mág (René Daumal), Hrdina (Peter Seeberg), Děti (Josef Jedlička), Olomoucká specialita (Václav Koubek), Bludný bruslař: Pověsti a báchorky z Nizozemska a Flander (Cornelis Bakker, Eelke de Jong).

Posluchači
Posluchači

Fotografie pocházejí z archivu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín.

Komentáře k článku