Knihovníci plzeňského regionu navštívili dvě spřátelené jihočeské knihovny

Cílem odborné exkurze, která se uskutečnila 8. září 2017 a kterou pro necelých čtyřicet účastníků uspořádala Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s regionálním výborem SKIP Plzeňského kraje, byly dvě architektonicky originálně řešené knihovny v Jihočeském kraji – Městská knihovna v Soběslavi a knihovna Fakulty managementu v Jindřichově Hradci.

Městská knihovna v Soběslavi byla stavebně zakomponována do pozůstatků zdiva gotického hradu ze 14. století. Obnova hradu začala již v roce 1993 statickým zajištěním obvodového zdiva a obnovením krovu a střešní konstrukce. Po dalších postupných krocích pro záchranu jednoho z historicky nejcennějších objektů ve městě bylo rozhodnuto o úpravě prostor pro umístění městské knihovny. Autorem architektonického návrhu byl Ing. Arch. Jaromír Kročák. Projekt Záchrana gotického hradu – Soběslav řešil organické propojení původního hradního objektu s novými konstrukcemi. Objekt paláce je zachován ve stejném rozsahu, interiéry jsou realizovány jako kombinace kov – dřevo – sklo: kovová konstrukce budovy je opláštěna izolačním dvojsklem a doplněna regály z imitace přírodního světlého dřeva. K objektu patří také venkovní terasa a věž Hláska s hvězdicovitou klenbou. Realizaci náročného projektu umožnily finanční prostředky z evropských fondů doplněné spoluúčastí ze strany města. Od roku 2010 je hradní knihovna v centru zájmu čtenářů, knihovníků, architektů, studentů i turistů. S několika z nich jsme se také potkali.

Pohled do dvoupodlažní soběslavské knihovny
Pohled do dvoupodlažní soběslavské knihovny

Kolegyně ze soběslavské knihovny seznámila účastníky s historií hradu, v němž knihovna sídlí
Kolegyně ze soběslavské knihovny seznámila účastníky s historií hradu, v němž knihovna sídlí

Zajímavě řešený objekt nelze oddělit od instituce městské knihovny, kterou zřizuje město Soběslav. Svým uživatelům zprostředkovává výpůjčky beletrie, populárně naučné a naučné literatury, periodik, speciálních dokumentů, informační služby, meziknihovní výpůjční služby, kopírování, ale je také pořadatelem kulturních a vzdělávacích pořadů pro školy i širší veřejnost. V knihovně byly instalovány výtahy, veškeré prostory knihovny jsou tedy přístupné i tělesně postiženým uživatelům. Knihy jsou umístěny ve dvou patrech, k dispozici jsou postranní sezení u internetových stanic a prostory pro akce. Příruční sklady jsou umístěny v prostoru pod schody. Knihovna disponuje 30 000 knihovních jednotek, projektována je na maximum 35 000 knihovních jednotek. Využívá AKS Clavius. Knihovna registruje 1 500 čtenářů, z toho je třetina dětí. Realizuje téměř 80 000 výpůjček ročně, provoz a služby zajišťují tři knihovnice na plný pracovní úvazek. Celoročně probíhají výstavy, přednášky, besedy se spisovateli, tvůrčí dílny i lekce pro školy. V knihovně se konají také svatební obřady. Jako velký společenský přínos lze hodnotit aktivní spolupráci s dvaceti až pětadvaceti dobrovolníky.

Společná fotografie před knihovnou
Společná fotografie před knihovnou

Velmi děkujeme kolegyním knihovnicím za přátelské uvítání a provedení knihovnou a za hodnotný knižní dar starosty města Ing. Jindřicha Bláhy.

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci oslaví v letošním roce již 25 let své existence. Zpočátku byla součástí Jihočeské univerzity, od roku 1998 je samostatnou fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze. Budova školy prošla v posledních letech několika etapami rekonstrukce, za dnešní podobou stojí Ing. arch. Milan Špulák. Přístavba budovy, kde je nyní umístěno Knihovnické a informační centrum, probíhala v letech 2005 až 2009, otevřena byla 1. prosince 2009.

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

Samotná knihovna dnešní Fakulty managementu byla založena v září 1992 pro potřeby nově zřízeného pracoviště Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Jindřichově Hradci pro obory Ústavu jazykové přípravy a Ústavu regionálního managementu. Z nevyhovujících stísněných prostor byla knihovna v roce 2009 přestěhována do prosklené přístavby budovy Fakulty managementu, kterou jsme měli možnost navštívit. Prostory knihovny jsou řešeny velkoryse, jsou vzdušné a světlé. Pracovištěm nás provedla vedoucí knihovny Mgr. Věra Kubátová. Provoz a služby v knihovně zajišťuje celkem 2,5 přepočtených pracovníků. V prvním poschodí je soustředěn ve volném výběru knižní fond (cca 20 000 knihovních jednotek). Nacházejí se tam i PC stanice s přístupem do online  katalogu (AKS Aleph) a prostorný výpůjční pult. U vnějšího obvodu jsou umístěny prosklené boxy pro individuální nebo skupinové studium. Druhé poschodí má charakter studovny s informačním zázemím, jsou zde deponovány i obhájené absolventské práce. Část ve třetím patře slouží jako konferenční centrum, s odděleným prostorem pro výuku i relaxaci. Knihovna poskytuje své služby studentům, pedagogům, vědeckým pracovníkům, ale i zájemcům z řad veřejnosti. Fond knihovny zahrnuje přibližně 40 000 svazků knih a periodik, interním uživatelům poskytuje vzdálený přístup do elektronických informačních zdrojů, k dispozici je wifi, nechybí možnost kopírování a skenování, knihovna poskytuje meziknihovní výpůjční služby. Pořádá pravidelné exkurze po knihovně, tematické semináře, ale i besedy s autory, výstavy a další kulturně společenské akce. Zastřešením a uzavřením části dvora získala škola další atraktivní prostor ke společenským aktivitám i relaxaci s výhledem i přístupem na upravenou zahradu. Za pohostinnost děkujeme též proděkanovi pro rozvoj a vnějšíí vztahy Mgr. Ing. Martinu Luštickému, Ph.D.

Knihovnou provázela její vedoucí Mgr. Věra Kubátová
Knihovnou provázela její vedoucí Mgr. Věra Kubátová

Odborná exkurze přinesla účastníkům nové poznatky, podněty a inspiraci.

Autorkou fotografií je Hana Hendrychová ze Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje.

Komentáře k článku