Knihovna Jiřího Mahena v Brně inovuje a rozvíjí síť poboček ve městě

Brňané, do Brna dojíždějící zaměstnanci, turisté i aktuálně pobývající studenti mohou navštěvovat městskou knihovnu a využívat její služby po celém území Brna. V každé městské části má Knihovna Jiřího Mahena (KJM) svou pobočku, která je nejenom součástí konkrétního prostředí dané části města, ale též díky již finálnímu procesu automatizace přístupná každému čtenáři a návštěvníkovi knihovny. Nově do rozvětvené rodiny poboček začátkem září vstoupila pobočka v Medlánkách a po dlouhodobé rekonstrukci se opětovně připojila pobočka v Ivanovicích.

Nová pobočka v Medlánkách

Pobočka v Medlánkách se stala posledním dílkem, který zapadl do mozaiky provozů KJM. Po mnoha letech, kdy vždy svitla a opět zhasla naděje na možné umístnění knihovny do této městské části, se konečně podařilo dosáhnout vytouženého cíle. Současné vedení městské části Brno-Medlánky o knihovnu velmi stálo a její vznik podporovalo. Od počátku se jednání o celkovém pojetí knihovny neslo v příznivém duchu. Jeho výsledkem je vhodné a dostupné umístění pobočky v centru daného místa, kvalitní vybavení a aktivní zapojení do života místní komunity. Sídlo pobočky se nachází v objektu Společenského centra Sýpka. Stavební úpravy financovala městská část Brno-Medlánky, ke vzniku provozu přispělo i statutární město Brno (vybavení prostor, nákup fondu a automatizace).

Pobočka v Medlánkách
Pobočka v Medlánkách

Dětský koutek v pobočce Medlánky
Dětský koutek v pobočce Medlánky

Bohatá kulturní nabídka

Knihovna staví svou přitažlivost na zajímavém knihovním fondu (přes pět tisíc knižních titulů, deset titulů časopisů, padesát audioknih aj.) v kombinaci s kulturními a vzdělávacími aktivitami pro všechny generace. Těžištěm působnosti je spolupráce se zájmovými spolky, místními školami a práce se širokou veřejností. Za pultem najdou čtenáři nadšenou mladou knihovnici plnou nápadů, jimiž jistě brzy zaplní kulturní kalendář Medlánek. Těšit se lze na setkání s autory, nejrůznější workshopy, soutěže, vzdělávací aktivity, klubové akce a pořady na podporu dětského čtenářství. Hned v říjnu se pobočka v rámci programu Týdne knihoven slavnostním pasováním prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny a doprovodným programem zapojila do celoknihovního projektu KJM Poprvé do školy – Poprvé do knihovny. Taktéž proběhlo první knihovní setkání pro maminky s dětmi Kniha, kafe, kočárek.

Slavnostní otevření pobočky v Medlánkách

Slavnostní otevření pobočky v Medlánkách
Slavnostní otevření pobočky v Medlánkách

Pestrý fond a moderní vybavení

Nad rámec obvyklé nabídky zajišťuje plně automatizovaná pobočka přístup k e-knihám a elektronickým článkům, půjčuje hračky a didaktické pomůcky, čtečky e-knih, deskové hry a tematické kufříky. Nechybí ani nestandardní předměty k vypůjčení (dioptrické brýle či deštníky) nebo propagační předměty knihovny ke koupi. V moderně vybavené pobočce najdete návratový box na knihy, kontaktní místo pro rodinu s dětmi Family Point i oddělený dětský koutek.

Slavnostní otevření za účasti představitelů městské části Brno-Medlánky, statutárního města Brna a zástupců knihovny se uskutečnilo 4. září 2017. Přichystán byl bohatý program, přičemž nově registrovaní čtenáři obdrželi na přivítanou drobný dárek. Součástí programu bylo i odhalení panelu z projektu Brno poetické. Otevření přilákalo množství zájemců a hned první den se v knihovně zaregistrovalo 26 osob. Téměř 100 nových čtenářů si knihovna připsala za první měsíc provozu. Knihovnu lze navštěvovat v pondělí a ve středu v době od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 18.00 hodin. Sepětí knihovny s místním prostředím demonstruje mj. i fakt, že pobočku najdete výjimečně otevřenou i mimo běžnou půjčovní dobu – např. jednorázově v sobotu u příležitosti farmářských trhů.

Interiér pobočky v Medlánkách
Interiér pobočky v Medlánkách

Zrekonstruovaná pobočka v Ivanovicích

Den poté, tj. 5. září 2017, po roční rekonstrukci přivítala nové čtenáře zrenovovaná pobočka v Ivanovicích. I v tomto případě k inovaci přispěla městská část rekonstrukcí budovy, v níž se nacházela i naše knihovna. Slavnostní znovuotevření se konalo za účasti starostky městské části Brno-Ivanovice, ředitelky KJM a dalších představitelů městské části a zástupců knihovny. Především však zaujalo čtenářskou veřejnost, která mohla do nově vybavených a zmodernizovaných prostor nejenom nahlédnout, ale rovnou si půjčit knížku, oblíbený časopis a k tomu se i občerstvit. Kromě aktuální knižní nabídky (beletrie a naučné literatury) poskytuje tato nejmenší pobočka knihovny přístup k internetu. V rámci rekonstrukce se stejně jako pobočka v Medlánkách zapojila do sítě automatizovaných provozů KJM, což znamená, že zde zaregistrovaní čtenáři mohou s průkazem knihovny využívat služeb a rozmanité nabídky všech dalších online propojených provozů v síti, kterou tvoří Ústřední knihovna a 31 poboček v Brně. Automatizace poslední pobočky v Kníničkách v říjnu úspěšně završí celkovou automatizaci všech provozů knihovny. Ve městě chceme taktéž pokračovat s instalací literárních laviček. Právě v blízkosti pobočky v Ivanovicích plánujeme jednu z nich umístit. Další knihovničku najdou čtenáři a kolemjdoucí u pobočky v městské části Brno-Lesná.

Slavnostní otevření pobočky v Ivanovicích

Slavnostní otevření pobočky v Ivanovicích
Slavnostní otevření pobočky v Ivanovicích

Další rozvoj poboček

V cestě za co nejlepšími službami veřejnosti nás v každodenní činnosti potřeba modernizace současných provozů i nových staveb doprovází neustále. Příkladem je celková stavební revitalizace pobočky v Bystrci, jejímž cílem je vznik multifunkčního centra s knihovnicko-informačními službami – prostředí uzpůsobeného k aktivnímu trávení volného času a celoživotnímu vzdělávání. Na nové sídlo a prostory se může na podzim příštího roku těšit pobočka v Ořešíně, zbrusu novou pobočku otevřeme v Husovicích a do zrekonstruovaných prostor se přestěhuje pobočka v Novém Lískovci. Věříme, že nové i inovované provozy knihovny se do „rodinné sítě poboček“ zapojí stejně dobře, jako je tomu v případě Medlánek a Ivanovic, a doslova splynou s geniem loci té které čtenářské obce či komunity.

Fotografie pocházejí z archivu Knihovny Jiřího Mahena v Brně.

Komentáře k článku