Internetem bezpečně

Autor: 

Číslo: 

Rubrika: 

Klíčová slova: 

KOHOUT, Roman. Internetem bezpečně. Karlovy Vary: Biblio Karlovy Vary, 2017. 31 s. ISBN 978-80-270-2440-7. Dostupné též z: http://www.knihovnakv.cz/bezpecnost-v-online-prostredi-p643.htm a http://www.internetembezpecne.cz/ke-stazeni/

Krajská knihovna Karlovy Vary se již delší dobu angažuje v oblasti bezpečnosti dětí na internetu celou řadu podnětů a akcí. Zejména Michaela Kožíšková z této knihovny je spoluiniciátorkou spolupráce s Romanem Kohoutem, jinak právě autorem stejnojmenné publikace, která byla představena na jarní konferenci roku 2017, konané právě v sálech karlovarské krajské knihovny s podporou vedení Karlovarského kraje i dalších sponzorů a podporovatelů. Je správné, že knihovny občas vstupují do dané oblasti, a to v rámci i vzdělávacích a komunitních rolí, které mají.

Recenzovaná publikace, která vyšla v tištěné formě, je však spolu s další publikačním počinem z roku 2016 (Bezpečnost v online prostředí) k volnému stažení ze stránek karlovarské krajské knihovny i ze stránek, za kterými stojí spolek Biblio, který se v daných aktivitách angažuje a propojuje zainteresované lidi, tvůrce a podporovatele. Umístěním do webového prostoru se publikace stává volně a zdarma dostupnou v podstatě pro každého. Zvýrazněné upozornění je i na stránkách krajské knihovny.

Publikace Internetem bezpečně je příručkou zejména pro děti ve věkovém rozmezí šest až dvanáct let, ale zároveň jde o vhodnou pomůcku navozující dětské vnímání světa (také díky grafické a ilustrační úpravě Sandry Kubíčkové) pro učitele, rodiče a také knihovníky, kteří mohou neformálními výukovými metodami s dětmi pracovat na jejich lepší orientaci v online prostředí v kontextu bezpečnosti. Publikace začíná pochopitelně stručným vysvětlením, čím je internet a jak správně zabezpečit počítač. Věnuje pozornost přihlašovacím údajům, kdy heslo je velmi citlivou a ke zneužití bohužel lákající záležitostí.

Návody, které publikace zmiňuje, jsou však užitečné (a možná i překvapivě) pro kohokoli včetně dospělých. Tím, jak jazyk příručky je orientován na dětského čtenáře zejména prvního stupně školy, resp. také začátku druhého stupně, je nutně oproštěn od jazykových vyjadřovacích zvláštností počítačových specialistů, kteří někdy svými projevy školícími i psanými děsí méně školené uživatele. Čtenáři nejen dětští tak dostanou poučení v tématech, jako jsou happy slapping, sexting, kybergrooming, kyberstalking nebo hoax.

Vše je řádně vysvětleno, komentováno, dokládáno příklady. Možná mohla být zdůrazněna výslovnost, neboť nejen dětem, ale i dospělým včetně učitelů a knihovníků, bude méně známá. Některé výrazy mohly mít i české adekvátní výrazy, anebo aspoň pokusy o jejich definování, přestože výše cizí termíny se v českém jazyce asi zabydlí. Na druhou stranu je to ale globálněji výchovné uvádět v mezinárodním kontextu chápání bezpečnosti na internetu.

Autor publikace udělal záslužný počin pro děti, učitele a další, kterých se téma dotýká, ale neméně významná z hlediska propojení do života, praxe, výuky a dalšího šíření je symbiotická orientace na knihovní síť. Konference – jak její veřejnější, tak i její specializovaná část – pak byla dobrým uvedením publikace do života.

Komentáře k článku