Hrátky se (pro) středoškoláky

Hrátky se (pro) středoškoláky je název letošní akce sekce Pavučina sdílení, která funguje v rámci středočeské regionální organizace SKIP. Sekce se zaměřuje na vzdělávání a inspirování knihovníků v odděleních pro dospělé čtenáře. Letošní seminář, který proběhl 18. května 2017 v Městské knihovně Sedlčany, byl určen pro ty knihovníky, kteří ve svých knihovnách pracují se středoškolskými studenty. Tato skupina uživatelů knihoven a jejich pedagogů má specifické postavení a vyžaduje cílený a interaktivní přístup knihovníků. Přes veškerou snahu není často snadné studenty zaujmout a předat jim potřebné informace. Na semináři byly účastníkům nabídnuty a nastíněny ověřené způsoby práce s touto věkovou skupinou.

V úvodu semináře nám ředitelka sedlčanské knihovny Blanka Tauberová přiblížila jejich systém práce se školní mládeží. Lekce informačního vzdělávání mají v této knihovně dlouholetou tradici a v poslední době se podařilo navázat úzkou spolupráci s jednotlivými školami. Informační lekce v knihovně respektují a vhodně doplňují rámcové vzdělávací programy jednotlivých škol.

Celý seminář byl rozdělen do dvou částí. Dopolední částí nás provedla Anna Kratochvílová, trenérka paměti a pracovnice Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze. Využila své bohaté zkušenosti a prostřednictvím jedné informační lekce pro středoškoláky nás seznámila s různými technikami zapamatování. Předvedla využití myšlenkových map a poukázala na důležitost hodnocení a zpětné vazby studentů a pedagogů.

Anna Kratochvílová při dopolední části programu
Anna Kratochvílová při dopolední části programu

Odpolední program byl v režii Mgr. Aleny Budkové ze sedlčanské knihovny. Opět na jedné konkrétní lekci – určené pro studenty prvních ročníků středních škol – nám předvedla, jak s použitím moderní techniky a vtáhnutí studentů do vlastní lekce nenásilnou formou přiblížit ožehavé téma informační etiky. Studenti se v průběhu lekce dovídají o etickém zacházení s informacemi, o úskalích sociálních sítí, o autorském zákonu, o krádeži identity, o kyberšikaně a v neposlední řadě i o citační etice. Studenti se po dobu celé lekce aktivně zapojují do diskuze a vznášejí dotazy, které vyplynou z průběhu setkání.

Alena Budková při odpolední části programu
Alena Budková při odpolední části programu

Závěrem – určitě mohu mluvit i za ostatní účastníky tohoto semináře – bych ráda sedlčanské knihovně poděkovala za skvělou organizaci akce a milé přijetí všech účastníků. Celé setkání proběhlo v přátelské, pracovní a kolegiální atmosféře. Ze Sedlčan jsme si do svých knihoven odvezli řadu nápadů a podnětů pro práci se středoškoláky. Naše postřehy a získané dovednosti už jen stačí uvést do praxe. Držím nám všem palce!

Fotografie pocházejí z archivu Městské knihovny Sedlčany.

Komentáře k článku