Angličtina pro nejmenší děti s rodiči v Městské knihovně Louny

Již celý školní rok se v Klub(ovně) Luna provozované Městskou knihovnou Louny každou středu dopoledne v půl jedenácté scházejí rodiče s dětmi předškolkového či předškolního věku. Pod vedením Veroniky Knížkové, učitelky z jazykové školy pro nejmenší Stepping Stones, mají děti (od jednoho do šesti let věku) možnost zažít angličtinu, jako by se ocitly v anglicky mluvícím prostředí. Celá hodina jak pro děti, tak pro rodiče probíhá v anglickém jazyce. Hrají se hry, prstové hříčky, zpívají se písničky, tančí se. Ani maminky, tatínkové či prarodiče, kteří děti doprovázejí, nepřijdou zkrátka a v druhé části hodiny rozvíjejí a procvičují své jazykové dovednosti, ať už je to pomocí jazykových her nebo konverzací na určité téma. Na kurz není nutné se přihlašovat, poplatek za jednu hodinu je 30 Kč na rodinu. Když tedy zrovna na hodinu nemohou rodiče přijít, nemusejí se obávat propadnutí kurzovného.

Proč sem rodiče docházejí?

Marcela, která má skoro dvouletou dcerku Emu, říká, že na angličtinu chodí hlavně kvůli sobě, aby nezapomněla angličtinu a mohla ji aktivně používat. Malá Ema sice sotva začíná mluvit česky, ale na hodinách angličtiny již poznává písničky, které jí maminka zpívá i doma. Kromě toho je Ema ráda mezi dětmi a toto je další příležitost, jak se s dětmi potkat. Marcela si též pochvaluje, že angličtina není předplacený kurz, kde by kurzovné propadlo, kdyby třeba Ema byla nemocná, a 30 Kč za lekci jí přijde jako výhodná cena.

Pavla s ročním Míšou navštěvuje angličtinu hlavně kvůli Míšovi, který může angličtinu nasávat od nejútlejšího věku.

Mirka s dcerkami – tříletou Dominikou a šestiletou Veronikou – oceňuje hlavně přístup lektorky Veroniky, díky níž obě děvčata angličtina nesmírně baví, jsou do her a písniček vtaženy, rády se účastní všech aktivit. Díky tomu hlavně starší Veronika již všemu, o čem se v písničkách zpívá a říkačkách říká, rozumí, se sestrou si je i samy doma zpívají a například při sledování pohádek v angličtině již začínají lecčemu rozumět.

Angličtina pro rodiče s dětmi

Angličtina pro rodiče s dětmi

Angličtina pro rodiče s dětmi

Angličtina pro rodiče s dětmi

Angličtina pro rodiče s dětmi

Angličtina pro rodiče s dětmi
Angličtina pro rodiče s dětmi

Projekt očima lektorky Veroniky Knížkové

Hlavním cílem tohoto projektu je inspirovat rodiče, kteří aktivně mluví anglicky, aby své děti učili angličtinu sami doma. Vedlejší cíl je ten, aby se jak děti, tak rodiče cítili pohodlně a sebevědomě, aby strávili příjemné dopoledne a u toho se nenápadně učili. Rodiče s dětmi pravidelně dochází každý týden. Půlka hodiny je věnována dětem – zpíváme písničky, říkanky, hrajeme hry. Ve druhé půlce rodiče konverzují v angličtině. Jejich děti je slyší a nenásilně si tak zvykají na angličtinu.

Po necelém roce vidím výsledky u dětí i rodičů. Děti se naučily písničky, oblíbily si hry a dokážou v angličtině reagovat. Z rodičů opadly obavy, a když nehrajeme slovní hry, tak konverzujeme o čemkoliv, o dětech, rodině, projektech, plánech atd. V Klubovně je přátelská atmosféra a pravidelní návštěvníci ji přenášejí na nové zájemce.

Fotografie pocházejí z archivu Městské knihovny Louny.

Komentáře k článku