21. Knihovnická dílna v Jičíně

Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně proběhla již 21. Knihovnická dílna, pořádaná ve spolupráci se SKIP 08 Východní Čechy a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR (program Knihovna 21. století). Dílna byla určena pracovnicím a pracovníkům dětských oddělení. Na 12. až 14. září 2017 se do Jičína sjela téměř padesátka knihovnic, aby se zde vzdělávaly, čerpaly inspiraci, předávaly si zkušenosti a také trochu nasály atmosféru festivalu Jičín – město pohádky.

Program dílny byl bohatý a pro všechny zúčastněné informačně hodnotný. Řadu kladných hodnocení získal hned první příspěvek nazvaný Práce s literaturou pro děti do deseti let. V něm Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D., velmi poutavě vyprávěla o nejnovější produkci literatury pro děti, zhodnotila český knižní trh a předvedla možnosti práce s příběhy, literaturou a didaktickými hrami. Během hovoru v přestávkách si tento seminář knihovnice velmi pochvalovaly a mluvily o knihách, které dozajista do svých knihoven pořídí, a sdělovaly si nápady na realizace besed s dětmi.

Přednáška Mgr. Petry Bubeníčkové, Ph.D.
Přednáška Mgr. Petry Bubeníčkové, Ph.D.

Odpolední program byl věnován slovanské mytologii. Zážitková dílna MgA. Václavy Křesadlové, Ph.D., vzbudila téměř relaxační náladu, zpívaly se lidové písně, vzpomínalo se na tradiční slovanské lidové zvyky. Formou dramatické výchovy jsme se všechny seznámily se základními bohyněmi slovanského panteonu. Tato dramatická lekce – ať už se zachováním stejného tématu nebo s tématem zcela odlišným – se dá velmi dobře využít i při práci s dětmi. Koneckonců božstev je literatura plná a podobným zážitkovým způsobem můžeme s dětmi probrat severskou, keltskou, řecko-římkou nebo jinou mytologii.

Úterý zakončil fyzický básník Petr Váša se svým vystoupením. Jak sám řekl v úvodu, je vlastně jediným fyzickým básníkem, tudíž je také nejlepším a zároveň i nejhorším fyzickým básníkem u nás, možná i ve světě. Surrealisticko-dadaistickými postupy tvoření básní, vyluzováním zvuků na své vlastní tělo a vtipným úvodem každého kusu zajistil obecenstvu nevšední zážitek.

Druhý den knihovnické dílny byl zahájen podnětným seminářem PhDr. Ondřeje Hausenblase Kdo pokládá k četbě otázky a jaké? Důležitým východiskem bylo uvědomit si, že právě knihovník může být tou osobou, která v dětech vzbuzuje touhu po četbě. Musí však pokládat správné otázky a neklouzat pouze po povrchu textu. S textem je vlastně mnohem větší zábava, začteme-li se mezi řádky, objevíme-li další vrstvy sdělení, ponoříme-li se hlouběji. K tomu všemu nám dopomohou správné otázky. Abychom my mohli v dětech podnítit zapálení pro literaturu, musíme jim ony správné otázky pokládat, abychom je do oněch hlubších vrstev textu navedli.

Seminář PhDr. Ondřeje Hausenblase
Seminář PhDr. Ondřeje Hausenblase

Po obědě vystoupila Iva Pecháčková z nakladatelství Meander. Hovořila o dětské literatuře a vydavatelské praxi v malých nakladatelstvích. Přivezla s sebou i řadu umělecky velmi kvalitních knih z produkce nakladatelství Meandr. Odpolední program pokračoval na Bradech, místu nedaleko Jičína, kde jsme si povídali o minulosti dávné i nedávné. Především se však hovořilo o době barokní, o komponované krajině, o krajině Albrechta z Valdštejna a o jezuitském řádu, který v Jičíně působil. Závěr dílny s Michaelem Pospíšilem byl ohromující, prostor místního kostelíku rozezněly nejenom varhany, ale i další netradiční nástroje jako dudy či niněra.

V kostelíku na Bradech
V kostelíku na Bradech

Závěrečné kolokvium posledního dne knihovnické dílny se odehrálo v porotním sále Jičínského zámku. Významný jičínský historik prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc., promluvil o obranách jazyka českého, o nesmírném úsilí českých obrozenců – těch z učebnic, ale i těch dnes již poněkud zapomenutých. Mateřský jazyk je naším cenným majetkem, měli bychom se o něj starat, hýčkat ho a rozmazlovat ho, aby práce, kterou obrozenci vykonali, nepřišla vniveč. Milým pohlazením na duši byl literární pořad skvělého rétora Alfréda Strejčka, v němž citoval většinu významných textů opěvujících krásu jazyka českého.

Odpolední posezení u kávy bylo třešničkou na dortu knihovnické dílny a důležitou reflexí pro jičínské knihovnice. Je dobré bezprostředně slyšet, co se líbilo a co se nelíbilo, co bylo vhodné, co pro příště změnit. Také došlo na stesky a probírání nejrůznějších problémů. Nejvíc knihovnicím vadí problematické projekty, které pravděpodobně pramení z ne úplně ideální spolupráce mezi ministerstvy kultury a školství. Tyto informace vzápětí předala ředitelka jičínské knihovny vedení Klubu dětských knihoven SKIP, které problém potvrdilo. Předseda SKIP Roman Giebisch z tohoto důvodu slíbil účast a informace na příští dílně.

Zpětné reakce jsou pozitivní, dílna v Jičíně je podnětným setkáním, během něhož se mohou navázat nová přátelství, nové spolupráce. Jičín díky své pohádkové atmosféře nabízí nevšední zážitky. „Shrnuto a podtrženo – knihovnická dílna se mi moc líbila, poznala jsem úžasné lidi a odnesla si plno zážitků, které snad ještě dále zužitkuji. Jičín je kouzelné a krásné město, ráda se do něj opět podívám. Ještě jednou děkuji za vlídné přijetí a dokonale zvládnutou organizaci,“ četly jičínské knihovnice závěr jednoho z e-mailů, který přišel po konci dílny.

Nyní už pomalu dokončujeme program další, tentokrát 22. dílny. Bude se konat ve dnech 11. až 13. září 2018. Na dílnu vás již nyní srdečně zveme – zažijete Jičín, pohovoříte s dalšími nadšenými knihovnicemi a dozvíte se nové informace.

Fotografie pocházejí z Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně.

Komentáře k článku