Zpráva ze semináře Ochrana novodobých knihovních fondů

Pražská organizace SKIP 25. listopadu 2016 uspořádala ve spolupráci s Národní knihovnou ČR a firmou Ceiba seminář Ochrana novodobých knihovních fondů, a to v rámci cyklu akcí SKIP pro praxi.

Hlavním přednášejícím byla Ing. Petra Vávrová, Ph.D., z Národní knihovny ČR. V úvodu přednášky představila pracoviště Odbor ochrany knihovních fondů (OOKF) NK ČR, které tvoří tři oddělení: Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří, Oddělení restaurování a Oddělení preventivní konzervace. Hlavním cílem jejich aktivit je zachování knihovních fondů v dobrém fyzickém stavu. P. Vávrová seznámila účastníky semináře s tím, jak má být prováděn průzkum fyzického stavu knihovních fondů, jaké jsou metody konzervace a restaurování, jakým způsobem se mají provádět ambulantní opravy knih, jak je třeba monitorovat klimatické podmínky a provádět očistu fondů. Představila mj. Registr odkyselování, který slouží k výběru knihovních jednotek pro hromadné odkyselení. Připomněla také, že pracovníci OOKF kromě vlastních činností poskytují metodickou, poradenskou a konzultační činnost související s ochranou fondů. Knihovny mohou požádat pracoviště OOKF o mikrobiologickou kontrolu knihovních fondů.

Prezentace využitá při přednášce je dostupná na stránkách pražské organizace SKIP.

Lukáš Pajer předvedl produkty firmy Ceiba, které slouží k ochraně novodobých knihovních fondů. Účastníci semináře si tak mohli vyzkoušet různé lepicí pásky a ochranné obaly.

Na závěr semináře hovořila o vlastních zkušenostech s ochranou fondů Mgr. Alexandra Vančurová z Knihovny chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která v roce 2016 v konferenci Knihovna požádala ostatní instituce o sdělení zkušeností s bojem s plísní a následně připravila i shrnutí získaných poznatků.

Vzhledem k vysokému počtu zájemců o seminář se pražská organizace SKIP rozhodla, že bude i nadále pořádat semináře související s tematikou ochrany fondů.

Komentáře k článku