Valná hromada na východě Čech

V úterý 14. března 2017 pořádal SKIP 08 Východní Čechy v sále Knihovny města Hradce Králové regionální valnou hromadu. Program byl rozdělen do dvou částí.

Dopoledne bylo věnováno klasickým spolkovým záležitostem – hospodaření, výroční zprávě za rok 2016, plánu aktivit na rok 2017, novinkám v knihovnictví, vyhlašování Čtenáře roku 2017 – čtenářské babičky východočeského regionu, zpravodajství Klubka SKIP 08 a obecným informacím členů SKIP.

Odpoledne byl nachystán program zcela jiný. Vojtěch Veselý ze spolku Wikimedia Česká republika, což je česká organizace spolupracující s americkou nadací Wikimedia Foundation, přednášel o možnostech spolupráce Wikipedie a knihoven. Tato spolupráce vlastně již existuje, viz propojení projektu Ptejte se knihovny s českou Wikipedií. Další společnou parketou je program Senioři píší Wikipedii. Kurzy psaní Wikipedie probíhají i ve spolupráci s knihovnami. Spolek Wikimedia Česká republika zajistí lektora či proškolení knihovníka a kurzy probíhají v knihovnách. Děje se tak již například v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem, v Krajské vědecké knihovně v Liberci, v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, v Masarykově veřejné knihovně Vsetín a v Městské knihovně Česká Lípa.

Zajímavou přednášku účastníci slyšeli i od Mgr. Magdalény Benešové ze společnosti Post Bellum, která vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků. I do tohoto projektu jsou zapojeny některé knihovny. Městská knihovna Chrudim je jednou z nich a na místě zazněla i jejich prezentace o zkušenostech z projektu.

Prezentace z akce naleznete na webu SKIP 08 Východní Čechy.

Komentáře k článku