Sezimovo Ústí má novou knihovnu

Město Sezimovo Ústí zřizuje dvě knihovny – ta na městském úřadě prošla rekonstrukcí před několika lety, ta druhá byla až do listopadu 2016 v provizorních a nepříliš vyhovujících prostorách. Nakonec se však knihy, knihovnice i čtenáři dočkali! Nyní se nová knihovna nachází v základní škole a je více v centru dění – vždyť do školní jídelny chodí pro obědy i místní senioři.

Celé knihovně dominuje prosklený vstup, který odhaluje i dvorek s terasou, jež bude čtenářům k dispozici v letních měsících.

Prosklený vstup do knihovny
Prosklený vstup do knihovny

Knihovna je tvořena jednou velkou místností s malým skladem, kanceláří a útulným zákoutím pro mládež.

Interiér knihovny

Interiér knihovny
Interiér knihovny

Ke konci roku 2016 měla knihovna 358 registrovaných čtenářů a její fond čítal deset tisíc knih. V novém prostoru se k půjčování knih a časopisů přidalo i půjčování společenských her. V roce 2017 máme v plánu přidat další hry, půjčovat knih s elektronickou tužkou a rozšířit nabídku přednášek a pořadů pro dospělé – v moderním a důstojném prostředí.

Autorkou fotografií je Kristýna Mrázová z Městské knihovny Sezimovo Ústí 2.

Komentáře k článku