Příprava novely Katalogu prací

8. března 2017 proběhlo na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR závěrečné projednání návrhu novely Katalogu prací pro povolání knihovník. Návrh, který připravila Zaměstnavatelská sekce SKIP v loňském roce, se týká dvou dílčích pozic, tj. systémového knihovníka a správce digitální knihovny. Systémové knihovníky bude možno podle složitosti práce zařadit do tříd 10 až 12. Pozice správce digitální knihovny jsou rozloženy od třídy 8 (tvorba metadat a vkládání digitálních objektů do digitální knihovny v knihovně s lokální působností) až po třídu 13. Tato změna Katalogu prací bude platná od 1. ledna 2018.

V současné době Ing. Dana Smetanová z Knihovnického institutu Národní knihovny ČR shromažďuje z knihoven příklady popisů práce pro všechny dílčí pozice (akvizitér, katalogizátor, referenční knihovník, knihovník dětské oddělení a další). Cílem je vytvořit co možná nejúplnější výčet činností, které jsou typické pro jednotlivé pozice v různých třídách. Tento podklad bude podroben intenzivní diskuzi a stane se základem pro zpracování celkové novely Katalogu prací. Bude také základem doporučení pro práci s Katalogem prací při zařazování knihovníků do platových tříd. Toto doporučení by mohlo vydat Ministerstvo kultury ČR. Pro přípravu novely Katalogu prací budou využity také výsledky celostátního průzkumu věkové, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven.


 

Komentáře k článku