Ocenění práce knihovníků a knihoven v Libereckém kraji v roce 2016

Regionální organizace SKIP Libereckého kraje již popáté udělovala ocenění nejlepším knihovnicím/knihovníkům ve dvou kategoriích – Knihovník/Knihovnice rokuCeloživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji. Návrhy zasílali především knihovníci, nechyběly však ani hlasy starostů jednotlivých obcí, kteří ukázali, že si dobré práce v knihovnách váží.

Příležitostí k ocenění nejlepších knihovníků/knihovnic se stalo Setkání knihovníků Libereckého kraje 2016, které proběhlo 6. prosince 2016 ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci za účasti zástupců Krajského úřadu Libereckého kraje, řady starostů obcí a samozřejmě široké knihovnické veřejnosti.

Ceny předávaly Ing. Květa Vinklátová (členka rady kraje pro řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu), Mgr. Blanka Konvalinková (ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci) a PhDr. Dana Kroulíková (předsedkyně SKIP Libereckého kraje).

Mgr. Blanka Konvalinková a PhDr. Dana Kroulíková při zahájení setkání
Mgr. Blanka Konvalinková a PhDr. Dana Kroulíková při zahájení setkání

Cenu za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji získaly Zdena Lédlová z Městské knihovny v Lučanech nad Nisou a Mgr. Anna Lišková z Místní knihovny Plavy. Nositelkou Ceny Knihovnice Libereckého kraje roku 2016 se stala Radka Vojáčková z Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Radka Vojáčková, knihovnice Libereckého kraje roku 2016, a Mgr. Anna Lišková oceněná za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji
Radka Vojáčková, knihovnice Libereckého kraje roku 2016, a Mgr. Anna Lišková oceněná za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji

Mgr. Anna Lišková z Místní knihovny Plavy získala tuto cenu za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji v kategorii neprofesionální knihovny, i když 37 let úspěšně pracovala ve funkci vedoucí Městské knihovny Tanvald a je tedy „těžký“ profesionál. Dnes však jako neobyčejně aktivní seniorka s obrovskou šíří veřejných aktivit pracuje také jako knihovnice v Obecní knihovně Plavy, kterou během krátké doby neuvěřitelně pozvedla, zněkolikanásobila počet uživatelů a celkově tak obohatila život v obci, protože knihovna je nyní místem, kde se realizují další akce a projekty. I díky jejímu nasazení a obětavosti získala plavská knihovna v roce 2014 titul Nejlepší knihovna kraje.

Zdena Lédlová z Městské knihovny v Lučanech nad Nisou nezískala cenu za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji v kategorii profesionální knihovny náhodou. V oboru knihovnictví pracuje totiž od roku 1958. V samotné lučanské knihovně, které už zůstala věrná do dnešních dnů, zakotvila v roce 1964. Svou věrnost a neutuchající vášeň pro knihovničinu prokázala i tím, že tuto svou knihovnu musela v průběhu let celkem devětkrát stěhovat. Ocenění však není spojeno jen s vděkem za přesun knižních tun, ale především za vytrvalost a úsilí, které vnáší do dalších aktivit obce jako organizátorka celé řady akcí a pořadů, jejichž základna je vždy v knihovně.

Radka Vojáčková z Krajské vědecké knihovny Liberec získala titul Knihovnice roku 2016 za dlouholetou úspěšnou realizaci projektu Děti čtou nevidomým dětem.

Radka Vojáčková, knihovnice Libereckého kraje roku 2016
Radka Vojáčková, knihovnice Libereckého kraje roku 2016

Projekt se věnuje vydávání zvukových knih na CD určených pro slabozraké, nevidomé a jinak tělesně handicapované děti, především paraplegiky, tedy pro ty děti, pro které je čtení nedostupné. Prostřednictvím zvukových knih se seznamují se současnou dětskou literaturou v podání jejich vrstevníků. Zvukové knihy nahrávají děti ze základních a středních škol spolu s profesionálními herci. Vedlejším, ale nijak zanedbatelným efektem projektu je i podpora čtenářství u dětí základních škol a výchova k solidaritě s handicapovanými lidmi. Děti nejprve přečtou vybranou knihu a pedagog následně vybere žáky, kteří dovedou hlasitě číst i s pochopením textu. Tito žáci pak své schopnosti předvedou na konkurzu, kde jejich projev posoudí režisér nahrávky. Ten rozhodne o konečném výběru čtenářů, kteří se zúčastní nahrávání. To probíhá v nahrávacím studiu knihovny pod vedením profesionálního režiséra. Hotová zvuková kniha je vždy slavnostně pokřtěna v obřadní síni liberecké radnice za účasti všech, kteří se na jejím vzniku podíleli, i dětí, kterým je audiokniha určena.

Doposud už bylo nahráno 15 titulů zvukových knih, v roce 2016 to byla kniha Daniely Fišerové Pohoršovna, v předchozích letech například Začarovaná třída Ivony Březinové, Dračí polévka Aleny Ježkové nebo Matylda Roalda Dahla. Finance na tento projekt získává Radka Vojáčková z různých zdrojů – z grantových programů Ministerstva kultury ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR či od nadací – v posledních letech už pravidelně přispívá Nadační fond Lasvit nebo Nadační fond Českého rozhlasu.

Radka Vojáčková se věnuje projektu s nadšením a nasazením, zařizuje vše potřebné od výběru knihy přes získání autorských práv a zorganizování konkursu na dětské herce až po nahrávání samotné, zadání návrhu obalu pro grafické zpracování, rozmnožení CD, organizaci slavnostního křtu zvukové knihy a distribuci posluchačům. Celá realizace vyžaduje pevnou vůli, vytrvalost a důslednost. Radce Vojáčkové tímto vyjadřujeme obdiv a poděkování za úsilí, které věnuje tomuto chvályhodnému projektu.

Součástí Setkání knihovníků Libereckého kraje 2016 bylo i vyhlášení ceny Nejlepší knihovna Libereckého kraje, kterou jednou za dva roky udílí Rada Libereckého kraje. Jsme potěšeni, že platformou pro vyhlášené a udělení této ceny je právě naše setkání. Rada Libereckého kraje v roce 2016 cenu předala knihovnám v Zahrádkách u České Lípy, v Poniklé, v Heřmanicích a v Rádle. Součástí ceny je i finanční dar pro každou knihovnu ve výši 10 000 Kč.

Předání ocenění za přítomnosti starostů a knihovnic oceněných knihoven a Ing. Květy Vinklátové, radní pro kulturu Libereckého kraje (vpravo)
Předání ocenění za přítomnosti starostů a knihovnic oceněných knihoven a Ing. Květy Vinklátové, radní pro kulturu Libereckého kraje (vpravo)

Po chvílích slávy, oceňování a odměňování došlo i na odborný program. Letos jsme si pozvali RNDr. Lenku Pruckovou, ředitelku Knihovny města Olomouce, která v rychlém, akčním sledu (jak je jejím zvykem) naznačila, jak by měla vypadat vesnická knihovna nového tisíciletí. Když to starostové nebo některé kolegyně a kolegové slyší z jiných úst, nota bene od ředitelky knihovny, která je nositelkou ocenění Městská knihovna roku 2015, možná si zapamatují obrázky přeplněných odpudivých regálů a ve srovnání s lehkostí a svěžím, lákavým prostorem modernizovaných a průběžně aktualizovaných knihoven pochopí, jak mají být knihovnické služby současnosti poskytovány a jak mohou knihovny vypadat, když se do nich opravdu pustíme.

Fotografie pocházejí z archivu Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Komentáře k článku