O příbramském semináři Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Příbramské klubko (člen Klubu dětských knihoven SKIP) 23. února 2017 v Knihovně Jana Drdy v Příbrami uspořádalo seminář Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Vedla jej Květa Krüger, učitelka 1. stupně, pedagogická konzultantka a členka expertní rady a týmu projektu Pomáháme školám k úspěchu. Akce se zúčastnilo patnáct knihovnic a jeden knihovník ve skotském kiltu.

Lektorka Květa Krüger nám ukázala účinné a vyzkoušené postupy, jak pracovat s dětmi, které přicházejí na knihovnické programy, a seznámila nás s několika metodami aktivního učení, jež rozvíjejí kritické myšlení a čtenářskou gramotnost.

Nečekaným překvapením pro nás byl videozáznam knihovnické besedy pro žáky šestého ročníku, z něhož zcela jasně vyplynulo, jak velkým problémem je pro dnešního školáka už jen vybrat si knihu a zorientovat se v jejím členění. Naprosto nás uchvátila například jednoduchá pomůcka Katapult do knihy, díky které se čtenář (pod vedením knihovnice) poměrně rychle naučí, podle čeho si vlastně knihu vybrat a jak s ní pracovat. Zdaleka to však nebyla pomůcka jediná.

Na semináři jsme – stejně jako děti na besedách – pracovali v malých týmech a mnoho přínosných metod a technik jsme si tak vyzkoušeli sami na sobě. Samozřejmě jsme za pouhý jeden den zdaleka nestihli probrat a prodiskutovat vše, proto se již nyní moc těšíme na pokračování semináře v příštím roce.

Ze semináře Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Ze semináře Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Ze semináře Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Ze semináře Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Seminář pořádalo Příbramské klubko Klubu dětských knihoven SKIP za podpory středočeského regionu SKIP a Ministerstva kultury ČR.

Autorkou fotografií je Marcela Srchová z Knihovny Jana Drdy v Příbrami.

Komentáře k článku