Nový studijní obor Informační média a služby na Vysoké škole ekonomické v Praze

Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze otevřela ve studijním roce 2016/2017 nový bakalářský studijní obor Informační média a služby.

Profesně orientované studium připraví studenty pro uplatnění na odborných a středních manažerských funkcích jak ve veřejných, tak v institucionálních informačních systémech a službách. Absolventi se uplatní v pracovních pozicích specialistů informačních služeb, informačních a mediálních analytiků, správců informačních zdrojů a elektronického obsahu.

Spektrum předmětů je navrženo tak, aby studenti důkladně zvládli principy a standardy současných informačních technologií, přičemž důraz je kladen na práci s obsahem v celém rozsahu životního cyklu zdrojů (tvorba obsahu a publikování, zpracování, archivace, zpřístupňování).

Všeobecnou část struktury studia tvoří předměty ekonomického základu (např. ekonomie, marketing, právo) a předměty informatické (např. informační a komunikační technologie, databáze, webové technologie). Specializační část nabízí předměty zaměřené na práci s informačními zdroji a médii (např. organizace znalostí, digitální knihovny a archivy, informační architektura, rešeršní strategie a systémy), doplněné o předměty, jež vybaví studenty kompetencemi v oblasti komunikačních a prezentačních dovedností a týmové práce.

Komentáře k článku