Noví členové Ústřední knihovnické rady

Ministerstvo kultury ČR doplnilo členy do Ústřední knihovnické rady (ÚKR), poradního orgánu ministra kultury. Novými členy ÚKR se stali:

  • PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. (Muzeum Jindřichohradecka, předsedkyně Knihovnické komise AMG),

  • Mgr. Tomáš Foltýn (Národní knihovna ČR, ředitel odboru správy fondů),

  • Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. (Národní knihovna ČR, vedoucí oddělení vzdělávání, předseda SKIP),

  • PhDr. Hanuš Hemola (Národní knihovna ČR, náměstek ředitele),

  • Bc. Radomíra Kodetová (ředitelka Krajské knihovny v Pardubicích),

  • PhDr. Hana Landová, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze, předsedkyně AKVŠ),

  • PhDr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity),

  • Ing. Petr Žabička (Moravská zemská knihovna, náměstek ředitele).

Ústřední knihovnická rada na svém 39. zasedání navrhla do funkce předsedy opět PhDr. Víta Richtera (ředitele Knihovnického institutu NK ČR), na funkci místopředsedkyně Ing. Libuši Nivnickou (ředitelku Knihovny Jiřího Mahena v Brně) a na místo tajemnice Mgr. Blanku Skučkovou (vedoucí oddělení literatury a knihoven Ministerstva kultury ČR). Celé složení Ústřední knihovnické rady je k dispozici na webu rady.

Komentáře k článku