Noc s Andersenem v Knihovně Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

V aprílový předvečer se v Knihovně Jana Palacha, která tvoří součást Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK), konala již čtvrtá Noc s Andersenem. I naše knihovna se tak pustila do boje o dětské čtenářství, tentokrát nám byly pomocníky postavičky ze Čtyřlístku. Pravidelnou akci na podporu dětského čtenářství SKIP vyhlašuje již tradičně a od jejího prvního ročníku v roce 2001 se jí každým rokem účastní více institucí a hlavně dětí. Je již pravidlem, že Klub dětských knihoven SKIP vyhlásí téma a pro registrované instituce poskytuje základní podporu, která spočívá hlavně v možnosti komunikace s ostatními institucemi a sdílení nápadů. Průběh večera v jednotlivých knihovnách je však zcela v režii knihovníků a program závisí jedině na jejich fantazii.

Noc s Andersenem ve znamení Čtyřlístku
Noc s Andersenem ve znamení Čtyřlístku

Knihovna FF UK se k Noci s Andersenem poprvé připojila v roce 2014 z podnětu tehdejšího děkana fakulty. Ač se může vysokoškolská knihovna dětskému čtenářství zdát vzdálená, opak je pravdou. Celkem 60 % pracovníků Univerzity Karlovy je mladších 49 let, 36 % je ve věku do 39 let. Lze tudíž předpokládat, že většina těchto pracovníků má děti, a my jako knihovníci cítíme poslání je ke čtenářství dovést nebo s tím přinejmenším pomoci. Také chceme ukázat, že knihovny jsou hezkým místem, kde pracují milí lidé, kteří dovedou poradit a půjčit krásné knihy. Zároveň neformální aktivita podobného typu přispívá i k přátelštějším vazbám mezi akademiky a knihovníky.

Že Noc s Andersenem na půdu FF UK patří, dokládá velký zájem: akce je každoročně určena pro 20 dětí ve věku od šesti do deseti let a kapacita se zatím vždy zaplnila hned první den přihlašování. Zároveň se zvyšuje i zájem knihovníků, kteří s přípravou i samotným zajištěním akce pomáhají, a to ve svém volném čase: letos se akce zúčastnilo 16 zaměstnanců. Knihovníci dokáží vykouzlit maximum z minima, akce je tak uskutečněna s prakticky nulovými náklady.

Tým knihovníků, kteří se letos na akci podíleli
Tým knihovníků, kteří se letos na akci podíleli

Struktura programu Noci s Andersenem v Knihovně FF UK se nám osvědčila, a proto ji neměníme. Děti přichází před šestou hodinou večerní, dostanou jmenovky, které si samy podepíší, a jsou rozděleny do pěti družstev s barevným rozlišením, jež odpovídá barvám polepek na signatury ve fondu Knihovny Jana Palacha. Každé družstvo má po celou akci jednu „maminku“ – knihovníka se stejnou polepkou, na kterého se mohou obrátit s jakýmkoliv problémem. Knihovník „maminka“ celý večer na své čtyři malé čtenáře dohlíží, čímž se snažíme eliminovat možná rizika sdílené odpovědnosti.

Zahájení akce
Zahájení akce

"Maminky" dětí se svými skupinkami
"Maminky" dětí se svými skupinkami
„Maminky“ dětí se svými skupinkami

Po příchodu všech dětí začínáme čtením knihy vybrané podle tématu celého večera. Letos jsme se báli, že předčítat kreslený Čtyřlístek bude trochu oříšek, nakonec jsme však objevili i Čtyřlístek ve formě pohádkové knihy. Po čtení následuje z pohledu dětí zlatý hřeb večera: bojovka. První roky jsme se snažili do bojovky zakomponovat poznání knihovny. Děti tak třeba načítaly čárové kódy, nosily na hlavě knihy do biblioboxu apod. Protože se ale snažíme aktivity obměňovat, byly letošní disciplíny spíš hravé než knihovnicky vzdělávací. Letos tak děti měly jedno stanoviště na Katedře fonetiky, kde si hrály s modulováním hlasu Fifinky, jinde skládaly čtyřlístkové puzzle na čas nebo plnily vědomostní úkoly s čtyřlístkovou tematikou. Dvě stanoviště však zůstávají neměnná. Prvním z nich je opičí dráha, která letos kromě rychlosti a zručnosti dětí při jízdě s knihovnickým vozíkem prověřila i jejich schopnost vyluštit tajný vzkaz, rychlost oblékání a znalost českých pohádek ukrytých v kouzelném klobouku. Druhou tradiční a vůbec nejoblíbenější disciplínou je stezka odvahy a hledání pokladu v temném knihovním skladu. Zatímco probíhalo hodnocení výkonů a sčítání bodů, děti si po bojovce poskládaly vlastní komiks a pak už se rozdávaly dárky. Díky štědrosti našich sponzorů děti dostaly krásné knihy, pexesa, bonbóny, tužky apod. Našimi tradičními sponzory jsou ČEZ a nakladatelství Mladá fronta, letos k nim přibyly ještě IKEA a DM drogerie.

Čtení knížky
Čtení knížky

Oblíbená jízda na knihovním vozíku
Oblíbená jízda na knihovním vozíku

Skládání puzzlíků na čas
Skládání puzzlíků na čas

Budoucí fonetici?
Budoucí fonetici?

Hledání knih podle indicií
Hledání knih podle indicií

Skládání komiksu
Skládání komiksu

Radost z dárečků

Radost z dárečků
Radost z dárečků

Po společné večeři a čištění zoubků následuje příprava na spaní, s rozbalováním spacáků a karimatek pomáhají úplně všichni. Spí se na galerii hlavní studovny Knihovny Jana Palacha s proskleným stropem. Letos byly dokonce poprvé vidět hvězdy! Před usnutím děti ještě poslouchají ukolébavky a pohádku na dobrou noc. Zde oficiální program končí, protože pak už by děti teoreticky měly jen klidně spát. Ve skutečnosti následuje noc plná štěbetání, běhání na záchod, svícení baterkami a tajného čtení (nad tím jediným bychom měli přimhouřit oči). Ale i to je součástí Noci s Andersenem, pro děti je noc strávená mimo domov a bez rodičů umocněná spaním ve spacáku v kolektivu jiných dětí zážitkem sama o sobě. A my jim to přejeme! Užíváme si tu radost s nimi.

Malí spáči
Malí spáči

Ahoj zase za rok!
Ahoj zase za rok!

Na předchozí ročníky Noci s Andersenem na FF UK se můžete podívat na webu Knihovny FF UK.

Autorem fotografií je Martin Hundák z FF UK.

Komentáře k článku