Literární průvodce Hradcem Králové

PĚTA, Jan. Literární průvodce Hradcem Králové. Hradec Králové: Knihovna města Hradce Králové, 2016. ISBN 978-80-85059-049-6.

V prosinci roku 2016 zakončila Knihovna města Hradce Králové rok oslav 120. výročí svého založení. Pomyslnou třešničkou na narozeninovém dortu se stal křest publikace Literární průvodce Hradcem Králové, jejímž autorem je emeritní ředitel hradecké knihovny Mgr. Jan Pěta. Krásně vypravená kniha doprovázená velkým množstvím fotografií je určena široké veřejnosti. Věřím, že ve čtenářích podnítí touhu vyjít ven do hradeckých ulic. Procházet se po známých místech nejen s očima otevřenýma, ale i se srdcem hledajícím ozvěny starých časů i dob nedávno minulých je totiž úžasný zážitek.

Vím, o čem mluvím, protože autor publikace patří mezi aktivní členy klubu knihovnických seniorů SKIP 08. Každoročně míváme minimálně jednu akci zaměřenou na region a literaturu. Díky tomu jsem měla možnost absolvovat s ním a spolu s ostatními kolegyněmi již dvě literární vycházky po Hradci Králové. Je pochopitelné, že jsme při sestavování programu klubu na letošní rok jako první akci zařadili setkání s autorem Literárního průvodce Hradcem Králové. Na besedě, která se uskutečnila 22. února. 2017 a jejíž součástí bylo i předčítání ukázek z knihy, se nás sešlo téměř třicet. Nebývalá účast svědčí o tom, že tento průvodce knihovníky skutečně zaujal.

Ještě dlužím pár slov o samotné publikaci. Kniha je skutečně navržena jako průvodce a vybízí k vycházkám historickým centrem i novodobým městem. Vycházky zavedou zájemce k místům spjatým s životem známých i méně známých spisovatelů, jejichž dílo je uzavřeno (autoři již nežijí) a jimž alespoň jedno dílo vyšlo v knižní podobě. Výběr autorů byl zúžen pouze na krásnou literaturu a netýká se tedy literárních kritiků, teoretiků, překladatelů, jazykovědců ani historiků a vlastivědných publicistů. Průvodce je doplněn abecedním seznamem hradeckých spisovatelů a seznamem navštívených míst (literárních adres). Přes rozsáhlost publikace (226 s.) se do ní řada z nashromážděných informací nevešla. Širší verze hradeckého literárního místopisu vyšla v omezeném množství na CD a bude k dispozici na webových stránkách hradecké knihovny. Zájemci tam naleznou i Hradeckou čítanku – verše, úryvky povídek a románů, vzpomínky na Hradec apod. se vztahem k místům, osobám či událostem.

Věřím, že literární průvodce zaujme nejen hradeckou veřejnost, ale i návštěvníky města. Hradec Králové patří mezi města, která mají perfektně zpracované vycházkové okruhy zaměřené na architekturu a historii. Pokud by se na základě literárního průvodce podařilo vybudovat i obdobné okruhy zaměřené na literární dědictví nebo alespoň doplnit na domy pamětní desky, získalo by tím město na atraktivitě pro další okruh návštěvníků.

Komentáře k článku